Bài 2: Bánh bao mẹ để trong này & Hôm nay có pizza hải sản Chữ trơn (phần 1)