Bài 16: Bài hát: Hồ Điệp (蝴蝶) - Diêm Trạch Hoan (闫泽欢)