Bài 2: Bài hát: Giang Nam Hận (OST Phượng Tù Hoàng) - Lục Hổ