Bài 2: Tại sao không cần bán hàng, không cần quảng cáo, không cần làm marketing gì cả?