Bài 3: Project Curve - Sao chép các đường cong, cạnh hoặc điểm lên bề mặt