Bài 27: Luyện cặp nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn cùng giáo viên bản ngữ