Bài 3: Nguyên âm /u:/ dài và /ʊ/ ngắn Cách đọc cook. Look