Bài 3: Tại sao lại chọn phát triển hệ thống Online bằng Facebook & FanPage?