2k3 vào ngay xem lời khuyên chọn ngành của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam

Tin Tức 18/12/2020 17:14:58

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam công bố các khối ngành có tỷ lệ tốt nghiệp ra trường có việc làm cao nhất! 2k3 vào ngắm ngay để chọn trường, chọn ngành nhé!