Diễu binh kiểu Ấn Độ

Thể Thao 23/04/2021 09:33:40

Bạn đã xem phim Ấn với kiểu quay "slow motion" đặc trưng, các màn trình diễn bắn nhau, quay xe, đánh nhau siêu thực? Thế thì bạn phải xem ngay clip này, thế mới biết phim Ấn Độ không có làm quá đâu! Quân đội, cảnh sát của họ còn giỏi hơn cả nghệ sĩ biểu diễn xiếc cơ ý chứ!