Đừng bao giờ bỏ cuộc - Hãy cố gắng hết sức vì ước mơ của mình

Phong Cách Sống 25/01/2021 16:47:57

Cuộc sống có thể có khó khăn vất vả. Nhưng điều quan trọng là bạn cố gắng. Albert Eistein đã nói "Nếu như bạn đã chưa cố gắng 10000 lần thì chưa được coi là thất bại hay thành công". Điều bạn luôn khát khao nhất là gì? Bạn đã cố gắng hết sức mình cho ước mơ đó chưa. Hãy luôn vững tin vào bản thân, chú ý quan sát tìm kiếm cơ hội và sẵn sàng mạo hiểm để chạm đến ước mơ!