Cố gắng và nỗ lực hết mình, bạn sẽ đạt được thành công

Phong Cách Sống 23/04/2021 10:08:19

Nỗ lực, cố gắng phấn đấu vươn lên mỗi ngày không phải chỉ vì để tôi có cuộc sống tốt hơn, mà cũng để tôi trở nên giỏi hơn, tốt hơn, để gánh vác được gánh nặng đỡ cho bố mẹ, để không còn sự tự ti khi sánh bước bên người ấy!