Vietnamese language course for beginners

Nâng cao vốn từ vựng, ngữ pháp, tự tin giao tiếp cơ bản với người Việt
Bạn sẽ học được gì
- Tones and pronunciation: Thanh điệu và phát âm
- Vietnamese alphabet: Bảng chữ cái Tiếng Việt
- Personal pronouns in Vietnamese: Đại từ nhân xưng trong Tiếng Việt
- Common topics: numbers, shopping, weather, time, restaurant, taxi, hotel...: Các chủ đề thông dụng: số đếm, mua sắm, thời tiết, thời gian, nhà hàng, taxi, khách sạn,....
- Basic Vietnamese culture: Đôi nét về văn hóa Việt Nam
- Good understanding of basic grammar: how to make questions, tenses, classifier...: Nắm chắc ngữ pháp cơ bản: cách đặt câu hỏi, thì, loại từ......
- Some information about cuisine and traveling: Các thông tin cơ bản về ẩm thực và du lịch
Giới thiệu khóa học

The course Vietnamese language course for beginners is carefully designed to help you acquire essential language skills, especially in speaking skin.

Khóa học Tiếng Việt cho người nước ngoài được thiết kế chuyên nghiệp, đơn giản, dễ hiểu, giúp người học có được những kĩ năng cơ bản và cần thiết nhất, đặc biệt là khả năng giao tiếp.

The course helps learners get a good understanding of basic grammar, develop a solid foundation in Vietnamese grammar, then be able to start basic communication with natives.

Người học nắm được ngữ pháp cơ bản của tiếng Việt, từ đó làm nền tảng vững chắc để học ngữ pháp nâng cao, và có thể giao tiếp cơ bản với người bản ngữ.  

There are 10 practical and useful topics: introduction, shopping, weather, hotel, restaurant.... which are arranged in a systematic order to boost the learners’ confidence day by day.

Có 10 chủ đề hữu ích và thực tế như: giới thiệu, mua sắm, thời tiết, nhà hàng, khách sạn... được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, giúp người học tự tin trong giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày.                

Nội dung khóa học
Phần 1: Course Content
 • Bài 1: Vietnamese consonants 00:15:46
 • Bài 2: Single vowels 00:07:59
 • Bài 3: Vietnamese Tone system 00:14:21
 • Bài 4: Personal pronouns & Hello, Goodbye 00:17:42
 • Bài 5: Name & nationality 00:14:31
 • Bài 6: What is your job? 00:21:03
 • Bài 7: Are you Vietnamese? 00:17:44
 • Bài 8: Numbers (0 – 99) 00:15:21
 • Bài 9: Numbers (100 – 1.000.000) 00:14:59
 • Bài 10: How old are you? 00:19:25
 • Bài 11: Is Vietnamese difficult? 00:20:20
 • Bài 12: Do you have a pen? 00:18:17
 • Bài 13: Tenses: past, present, future 00:21:34
 • Bài 14: Go (đi) 00:23:32
 • Bài 15: I like phở and bún chả 00:28:15
 • Bài 16: Classifier: cái, con, quả, quyển, tờ, bức, củ… 00:31:17
 • Bài 17: Của 00:22:42
 • Bài 18: This/ that in Vietnamese (part1) 00:19:00
 • Bài 19: This/ that (part2) 00:20:46
 • Bài 20: Shopping 00:25:26
 • Bài 21: Colour 00:23:49
 • Bài 22: Clothes & Accessories 00:18:35
 • Bài 23: What time is it? 00:15:06
 • Bài 24: I go to work at 8 o’clock 00:19:49
 • Bài 25: Date, day, month, year 00:26:37
 • Bài 26: Have you ever…? 00:30:41
 • Bài 27: How long…? 00:16:06
 • Bài 28: Adjective, adverb 00:18:42
 • Bài 29: Vẫn, cũng, đều 00:17:18
 • Bài 30: Nhưng, nên (But, so) 00:19:21
 • Bài 31: Distant 00:21:47
 • Bài 32: Transportation 00:20:54
 • Bài 33: Can 00:18:48
 • Bài 34: Both…and 00:18:50
 • Bài 35: Preposition of position 00:20:23
 • Bài 36: Should & should not 00:12:52
 • Bài 37: Height, deep, length, width, weight 00:21:29
 • Bài 38: Foods and drinks 00:13:55
 • Bài 39: In the restaurant 00:10:27
 • Bài 40: Weather 00:13:11
 • Bài 41: Comparison 00:24:36
 • Bài 42: It rains heavier & heavier 00:14:37
 • Bài 44: Before & after 00:21:31
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  123VIETNAMESE
  English Teacher
  0 học viên
  Khóa học

  123VIETNAMESE was founded in 2010 by a group of teachers from Hanoi University of Education and University of Languages & International Studies with the goal of teaching Vietnamese as a second language.

  After years of development, 123VIETNAMESE has become one of the largest and most reputed Vietnamese language training centers with thousands of students from more than 50 countries (Korea, Japan, China, America, England, Australia, France, Thailand, etc)

  We provide Vietnamese course at many cities and provinces throughout Vietnam (Hanoi, Ho Chi Minh, Hai Phong, Da Nang, Bac Ninh, Hai Duong, etc) for all levels and flexible time.

  If you are living in Vietnam and want to communicate in Vietnamese effectively at the work place or everyday life, then join us!

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  1,000,000đ
  Đăng ký một lần, học trọn đời
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn MUA 991 gửi 9285
  • Thời lượng: 14 giờ 04 phút
  • Giáo trình: 43 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu