Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ

Phát âm chuẩn tiếng Anh từng từ theo một quy tắc dễ hiểu, chuẩn xác, nắm được 3 độ cao tông giọng tiếng Anh, áp dụng vào nói câu tiếng Anh.
Bạn sẽ học được gì
- Học 44 nguyên phụ âm tiếng Anh
- Tự mình phát âm chuẩn như người bản địa
- Nhìn phiên âm của bất kỳ từ nào đều nói chuẩn
- Học xong có thể hướng dẫn lại cho người khác
- Nắm chắc kiến thức và thực hành nhuần nhuyễn
- Tạo nền tảng cho việc nói câu tiếng Anh chuẩn về sau
Giới thiệu khóa học

Bạn không phát âm chuẩn và không thuần thục 3 độ cao của giọng tiếng Anh

Bạn không thể nói một câu tiếng Anh chuẩn để người bản địa có thể hiểu được

Việc học phát âm xưa nay đều là "bắt chước âm thanh", nhưng không phải ai cũng làm được và tốn nhiều thời gian

Còn 3 độ cao của giọng là một vấn đề nền tảng để nói một câu tiếng Anh liền mạch và quan trọng không kém phát âm thì hầu như chưa ai động tới.                                                                     

Khóa học Tiếng Anh cho người Việt - Season 1: Nói chuẩn cấp độ từ hướng dẫn học viên phát âm 44 nguyên phụ âm theo "động tác", biến cái trừu tượng, mơ hồ, thiếu căn cứ của âm thanh thành thứ "có căn cứ" và "cụ thể". Người học có thể tự mình thẩm định âm thanh mình tạo ra (hoặc thậm chí người khác tạo ra) là đúng hay chưa đúng thông qua quan sát đánh giá động tác thực hiện.               

Khóa học cũng làm rõ thế nào là nói bằng 3 độ cao của giọng (tông giọng trong tiếng Anh), tức khi học phát âm đồng thời với học cách đặt từ vào nói câu liền mạch, bước chuẩn bị cho nói câu liền mạch trong Season 3.                                                                                                                 

Việc học phát âm không phải học xong rồi để đấy, khóa học có những bài hướng dẫn thực hành cẩn thận chi tiết cụ thể, hướng dẫn cả cách học viên có thể tự mình thực hành về sau, nhằm duy trì việc luyện tập phát âm và ba độ cao của giọng liên tục không bị ngắt quãng, mà không hề phải lệ thuộc vào yếu tố người bản địa.           

Nội dung khóa học
Phần 1: Phát âm
 • Bài 1: Ba độ cao của giọng (Pitch) - phần 1 00:12:20
 • Bài 2: Ba độ cao của giọng (Pitch) - phần 2 00:11:27
 • Bài 3: Tổng quát Nguyên âm (Vowel) 00:10:38
 • Bài 4: Nguyên âm môi /u:/ và /i:/ - Phần 1 00:06:51
 • Bài 5: Nguyên âm môi /u:/ và /i:/ - Phần 2 00:07:14
 • Bài 6: Nguyên vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 1 00:10:25
 • Bài 7: Nguyên vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 2 00:08:41
 • Bài 8: Nguyên vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 3 00:05:19
 • Bài 9: Nguyên vòm họng /a:(r)/, /ɔ:(r)/, /ε:(r)/ - Phần 4 00:04:09
 • Bài 10: Nguyên âm cổ họng /u/, /i/, /Λ/, /ɒ/, /∂/, /e/ - Phần 1 00:08:50
 • Bài 11: Nguyên âm cổ họng /u/, /i/, /Λ/, /ɒ/, /∂/, /e/ - Phần 2 00:06:29
 • Bài 12: Quy tắc chung thực hiện Nguyên âm đôi 00:10:28
 • Bài 13: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 1 00:07:20
 • Bài 14: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 2 00:06:25
 • Bài 15: Nguyên âm đôi /ai/, /au/, /∂u/, /ei/, /ɔi/, /i∂/, /e∂/, /u∂/, /æ/ - Phần 3 00:06:34
 • Bài 16: Tổng quát về Phụ âm (Consonant) 00:09:24
 • Bài 17: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 1 00:07:21
 • Bài 18: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 2 00:05:59
 • Bài 19: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 3 00:03:46
 • Bài 20: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 4 00:08:17
 • Bài 21: Nhóm phụ âm Tắc Vô thanh /p/, /t/, /k/ - Phần 5 00:04:49
 • Bài 22: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 1 00:10:14
 • Bài 23: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 2 00:07:53
 • Bài 24: Âm hữu thanh và nhóm phụ âm Tắc /b/, /d/, /g/ - Phần 3 00:10:14
 • Bài 25: Nhóm phụ âm Mũi /m/, /n/, /ŋ/ - Phần 1 00:07:14
 • Bài 26: Nhóm phụ âm Mũi /m/, /n/, /ŋ/ - Phần 2 00:07:47
 • Bài 27: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 1 00:09:45
 • Bài 28: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 2 00:10:45
 • Bài 29: Nhóm phụ âm Nước /r/, /l/ - Phần 3 00:10:35
 • Bài 30: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 1 00:06:24
 • Bài 31: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 2 00:05:18
 • Bài 32: Nhóm phụ âm Trượt /w/, /j/ - Phần 3 00:08:21
 • Bài 33: Nhóm phụ âm Xát /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ - Phần 1 00:08:32
 • Bài 34: Nhóm phụ âm Xát /s/, /z/, /ʃ/, /ʒ/ - Phần 2 00:07:16
 • Bài 35: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 1 00:05:10
 • Bài 36: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 2 00:08:08
 • Bài 37: Nhóm phụ âm Xát /θ/, /ð/, /f/, /v/ và /h/ - Phần 3 00:06:16
 • Bài 38: Nhóm phụ âm Tắc xát /tʃ/, /dʒ/ - Phần 1 00:05:00
 • Bài 39: Nhóm phụ âm Tắc xát /tʃ/, /dʒ/ - Phần 2 00:04:04
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Phan Thế Dũng
  0 học viên
  Khóa học
  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  700,000đ
  Đăng ký một lần, học trọn đời
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn MUA 1249 gửi 9285
  • Thời lượng: 07 giờ 02 phút
  • Giáo trình: 55 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu