Phát âm chuẩn Anh - Mỹ cùng giáo viên bản ngữ

Học phát âm, nối âm, ending sound, intonation, linking sound cùng giảng viên Trang Nhung và giảng viên Makenna - Người Mỹ đã sống nhiều năm tại Việt Nam.
Bạn sẽ học được gì
- Có cái nhìn tổng quát về bảng phiên âm
- Phát âm 44 âm căn bản trong tiếng Anh
- Biết cách nối âm, nói tiếng Anh có ngữ điệu, âm cuối, trọng âm
- Nâng cao kĩ năng nghe Tiếng Anh chuẩn
- Làm quen với giọng bản ngữ chuẩn nhất
- Luyện tập cùng cả giáo viên Việt Nam và bản ngữ
Giới thiệu khóa học

Tại sao chúng ta nói tiếng Anh mà người nước ngoài không hiểu, thậm chí những từ, những câu đơn giản?

Lý do là vì âm của tiếng Anh và tiếng Việt hoàn toàn khác nhau, chúng ta không thể áp dụng âm tiếng Việt để nói tiếng Anh được, vì đó là tiếng Anh bồi.

Nền móng đầu tiên của ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng chính là phát âm, vì thế việc học phát âmtiếng Anh là vô cùng cần thiết cho các bạn.

Khóa học Phát âm chuẩn Anh - Mỹ cùng giáo viên bản ngữ gồm 50 buổi tổng hợp toàn bộ kiến thức về phát âm gồm 44 âm trong bảng phiên âm IPA, nối âm, ending sound ( âm cuối ), intonation ( ngữ điệu) linking sound ( nối âm). Bạn sẽ được luyện tập cùng cả giáo viên Việt Nam và giáo viên bản ngữ, giúp bạn nắm bắt được nội dung, phát âm chuẩn và hay.

Nội dung khóa học
Phần 2: Nội dung khóa học
 • Bài 2: Nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn. Phân biệt eat và it 00:05:11
 • Bài 3: Nguyên âm /u:/ dài và /ʊ/ ngắn Cách đọc cook. Look 00:05:27
 • Bài 4: Nguyên âm /ɔː/ dài và /ɒ/ ngắn người Mỹ có âm /ɒ/ không? 00:04:25
 • Bài 5: Luyện cặp nguyên âm /ɜː/ dài và /ə/ ngắn 00:06:36
 • Bài 6: Phân biệt hai nguyên âm dễ nhầm nhất /æ/ và /e/ 00:05:24
 • Bài 7: Phân biệt cặp nguyên âm/ ɑː/ và / ʌ/ đọc father, car 00:05:42
 • Bài 8: Phân biệt các nguyên âm có kết thúc bằng âm I ở cuối /ei/ /ai/ /oi/ 00:10:26
 • Bài 9: Phân biệt nguyên âm đôi kết thúc bằng âm u /aʊ/ /oʊ/ 00:08:08
 • Bài 10: Nguyên âm đôi /ɪə/, /eə/, /ʊə/ 00:07:49
 • Bài 11: Luyện tập cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh /b/ và /p/ 00:10:08
 • Bài 12: Phân biệt phụ âm vô thanh và hữu thanh /t/ và /d/ 00:07:43
 • Bài 13: Phân biệt cặp phụ âm /k/ và /g/- cách đọc Cake 00:07:15
 • Bài 14: Phân biệt cặp phụ âm /f/ và /v/ trong từ five - số 5 00:06:23
 • Bài 15: Cặp phụ âm khó th vô thanh và hữu thanh/θ/ và /ð/ 00:08:26
 • Bài 16: Phân biệt phụ âm /z/ và /s/ 00:02:45
 • Bài 17: Phân biệt cặp phụ âm hay đọc sai sh /ʃ/ and /ʒ/ 00:05:34
 • Bài 18: Phân biệt phụ âm /ʧ/ và /ʤ/ 00:06:04
 • Bài 19: Phân biệt bộ ba âm mũi trong tiếng Anh /m/ và /n/ /ng/ 00:08:09
 • Bài 20: Phân biệt ba phụ âm /w/ /j/ /r/ cách đọc fight, find, fire, file, fine 00:07:33
 • Bài 21: Cặp phụ âm dễ nhất và khá khó trong bảng ipa /h/ và /l/ 00:03:15
 • Bài 22: Linking sound - nối âm trong tiếng anh 00:06:43
 • Bài 23: Ending sound- cách đọc âm đuôi, phân biệt wife, wine, wipe 00:09:11
 • Bài 24: Intonation- ngữ điệu trong tiếng Anh 00:09:24
 • Bài 25: Trọng âm trong tiếng Anh 00:06:07
 • Bài 26: Những từ hay phát âm sai trong tiếng Anh 00:07:05
 • Phần 3: Luyện phát âm cùng giáo viên bản ngữ
 • Bài 27: Luyện cặp nguyên âm I /i:/ dài và /i/ ngắn cùng giáo viên bản ngữ 00:05:45
 • Bài 28: Luyện cặp nguyên âm /u:/ dài và /ʊ/ ngắn 00:03:51
 • Bài 29: Luyện cặp nguyên âm /ɔː/ dài và /ɒ/ 00:03:09
 • Bài 30: Luyện cặp nguyên âm /ɜː/ dài và /ə/ 00:02:40
 • Bài 31: Luyện cặp nguyên âm /æ/ và /e/ 00:02:48
 • Bài 32: Luyện tập cặp nguyên âm/ ɑː/ và / ʌ/ 00:02:20
 • Bài 33: Luyện tập 3 nguyên âm /ei/ /ai/ /oi/ 00:04:58
 • Bài 34: Luyện tập /aʊ/ /oʊ/ 00:03:21
 • Bài 35: Luyện tập ba âm khẩu hình từ bé ra to /ɪə/, /eə/, /ʊə/ 00:03:47
 • Bài 36: Luyện tập cặp phụ âm hữu thanh và vô thanh /b/ và /p/ 00:03:12
 • Bài 37: Luyện tập cặp /t/ và /d/ 00:03:28
 • Bài 38: Luyện tập cặp /g/ và /k/ 00:03:00
 • Bài 39: Luyện tập cặp /f/ và /v/ 00:02:55
 • Bài 40: Luyện tập cặp th vô và hữu thanh /θ/ và /ð/ 00:02:30
 • Bài 41: Luyện tập cặp /z/ và/s/ 00:02:53
 • Bài 42: Luyện tập cặp /ʃ/ and /ʒ/ 00:02:42
 • Bài 43: Luyện tập cặp /ʧ/ và /ʤ/ 00:03:17
 • Bài 44: Luyện tập bộ ba âm mũi trong tiếng Anh /m/ và /n/ /ng/ 00:04:00
 • Bài 45: Luyện tập phụ âm / w/ / j/ và / r/ 00:03:55
 • Bài 46: Luyện tập cặp /h/ và /l/ 00:02:55
 • Bài 47: Ôn lại ending sound 00:09:08
 • Bài 48: Ôn lại linking sound - nối âm trong tiếng anh 00:06:29
 • Bài 50: Ôn lại intonation - ngữ điệu giống người bản ngữ 00:01:36
 • Bài 51: Ôn lại những từ đơn giản người Việt hay nói sai 00:09:39
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Trang Nhung
  Giảng viên
  0 học viên
  Khóa học
  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  700,000đ
  Đăng ký một lần, học trọn đời
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn MUA 1167 gửi 9285
  • Thời lượng: 04 giờ 37 phút
  • Giáo trình: 50 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu