Bí quyết đạt điểm tuyệt đối bài thi TOEIC Reading

Bạn sẽ học được gì
- Nắm rõ cách làm các dạng bài đọc hiểu trong TOEIC
- Có thêm lượng từ vựng, ngữ pháp nhất định
- Biết các mẹo/ tips để làm bài thi đạt điểm cao
- Có thể đạt 750+ Reading TOEIC một cách dễ dàng
- Nắm được các cấu trúc ngữ pháp trọng tâm
- Nắm được các mẹo đọc hiểu đơn giản
Giới thiệu khóa học

Nếu học viên muốn đạt được điểm TOEIC cao, thường họ sẽ phải chú trọng rất nhiều vào kỹ năng đọc hiểu. Khóa học này sẽ giúp bạn biết cách đọc hiểu dễ dàng và đạt điểm cao trong bài thi.

Khóa học gồm 59 bài học với đầy đủ các kiến thức cần thiết nhất để học viên có thể tự tin đạt 750 điểm Reading TOEIC. Sau khóa học, bạn sẽ nắm vững kiến thức về các loại từ, các loại câu hỏi, các dạng bài thi đọc thường gặp. Ngoài ra, bạn sẽ biết các mẹo làm bài đạt điểm cao từ những chia sẻ chân thực của giảng viên. Từ đó, bạn có thể đạt được TOEIC 750+ bài đọc hiểu một cách dễ dàng.

 

Nội dung khóa học
Phần 2: Nội dung khóa học
 • Bài 2: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 1) 00:05:52
 • Bài 3: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 2) 00:06:50
 • Bài 4: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 3) 00:06:15
 • Bài 5: Chủ ngữ, Động từ, Tân ngữ, Bổ ngữ (Phần 4) 00:06:00
 • Bài 6: Phân loại động từ (Phần 1) 00:04:45
 • Bài 7: Phân loại động từ (Phần 2) 00:02:33
 • Bài 8: Phân loại động từ (Phần 3) 00:02:33
 • Bài 9: Phân loại động từ (Phần 4) 00:07:18
 • Bài 10: Phân loại động từ (Phần 5) 00:04:43
 • Bài 11: Thì của động từ (Phần 1) 00:07:04
 • Bài 12: Thì của động từ (Phần 2) 00:09:57
 • Bài 13: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 1) 00:03:18
 • Bài 14: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 2) 00:09:38
 • Bài 15: Thể chủ động, Thể bị động (Phần 3) 00:09:25
 • Bài 16: Thức giả định (Phần 1) 00:12:54
 • Bài 17: Thức giả định (Phần 2) 00:09:42
 • Bài 18: Động từ nguyên thể (Phần 1) 00:07:02
 • Bài 19: Động từ nguyên thể (Phần 2) 00:07:02
 • Bài 20: Động từ nguyên thể (Phần 3) 00:08:51
 • Bài 21: Danh động từ (Phần 1) 00:09:40
 • Bài 22: Danh động từ (Phần 2) 00:02:18
 • Bài 23: Danh động từ (Phần 3) 00:09:59
 • Bài 24: Động tính từ (Phần 1) 00:09:31
 • Bài 25: Động tính từ (Phần 2) 00:10:00
 • Bài 26: Cấu trúc so sánh (Phần 1) 00:05:28
 • Bài 27: Cấu trúc so sánh (Phần 2) 00:08:34
 • Bài 28: Cấu trúc so sánh (Phần 3) 00:06:16
 • Bài 29: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 1) 00:06:16
 • Bài 30: Cấu trúc song song và đảo ngữ (Phần 2) 00:09:30
 • Bài 31: Danh từ (Phần 1) 00:05:25
 • Bài 32: Danh từ (Phần 2) 00:08:48
 • Bài 33: Danh từ (Phần 3) 00:08:48
 • Bài 34: Đại từ (Phần 1) 00:10:05
 • Bài 35: Đại từ (Phần 2) 00:08:29
 • Bài 36: Đại từ (Phần 3) 00:04:35
 • Bài 37: Đại từ (Phần 4) 00:04:35
 • Bài 38: Tính từ (Phần 1) 00:06:08
 • Bài 39: Tính từ (Phần 2) 00:06:38
 • Bài 40: Tính từ (Phần 3) 00:06:38
 • Bài 41: Trạng từ (Phần 1) 00:08:07
 • Bài 42: Trạng từ (Phần 2) 00:10:35
 • Bài 43: Trạng từ (Phần 3) 00:09:59
 • Bài 44: Trạng từ (Phần 4) 00:04:34
 • Bài 45: Giới từ (Phần 1) 00:08:35
 • Bài 46: Giới từ (Phần 2) 00:07:41
 • Bài 47: Giới từ (Phần 3) 00:05:00
 • Bài 48: Giới từ (Phần 4) 00:06:47
 • Bài 49: Giới từ (Phần 5) 00:08:57
 • Bài 50: Liên từ kết hợp và liên từ tương quan 00:09:40
 • Bài 51: Mệnh đề danh ngữ (Phần 1) 00:06:37
 • Bài 52: Mệnh đề danh ngữ (Phần 2) 00:06:47
 • Bài 53: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 1) 00:10:00
 • Bài 54: Mệnh đề trạng ngữ (Phần 2) 00:07:35
 • Bài 55: Mệnh đề quan hệ (Phần 1) 00:07:25
 • Bài 56: Mệnh đề quan hệ (Phần 2) 00:05:02
 • Bài 57: Mệnh đề quan hệ (Phần 3) 00:06:52
 • Bài 58: Mệnh đề quan hệ (Phần 4) 00:06:56
 • Bài 59: Câu hỏi về chủ đề (Phần 1) 00:06:56
 • Bài 60: Câu hỏi về chủ đề (Phần 2) 00:04:52
 • Bài 61: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 1) 00:08:26
 • Bài 62: Câu hỏi liên quan đến danh từ riêng (Phần 2) 00:09:47
 • Bài 63: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 1) 00:09:44
 • Bài 64: Câu hỏi về yêu cầu (Phần 2) 00:08:20
 • Bài 65: Câu hỏi lý do (Phần 1) 00:10:12
 • Bài 66: Câu hỏi lý do (Phần 2) 00:09:18
 • Bài 67: Câu hỏi lý do (Phần 3) 00:04:55
 • Bài 68: Câu hỏi NOT (Phần 1) 00:07:35
 • Bài 69: Câu hỏi NOT (Phần 2) 00:04:46
 • Bài 70: Câu hỏi NOT (Phần 3) 00:06:21
 • Bài 71: Câu hỏi suy luận (Phần 1) 00:05:01
 • Bài 72: Câu hỏi suy luận (Phần 2) 00:04:58
 • Bài 73: Câu hỏi suy luận (Phần 3) 00:05:37
 • Bài 74: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 1) 00:08:26
 • Bài 75: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 2) 00:11:04
 • Bài 76: Câu hỏi từ đồng nghĩa (Phần 3) 00:06:12
 • Bài 77: Thư /Thư điện tử (Phần 1) 00:07:52
 • Bài 78: Thư /Thư điện tử (Phần 2) 00:03:19
 • Bài 79: Quảng cáo (Phần 1) 00:07:06
 • Bài 80: Quảng cáo (Phần 2) 00:05:19
 • Bài 81: Quảng cáo (Phần 3) 00:07:59
 • Bài 82: Thông báo (Phần 1) 00:09:19
 • Bài 83: Thông báo (Phần 2) 00:02:24
 • Bài 84: Thư báo (Phần 1) 00:09:49
 • Bài 85: Thư báo (Phần 2) 00:05:28
 • Bài 86: Thông tin hướng dẫn 00:09:24
 • Bài 87: Mẫu và các dạng khác (Phần 1) 00:05:00
 • Bài 88: Mẫu và các dạng khác (Phần 2) 00:08:09
 • Phần 3: Tổng kết khóa học
  Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nguyệt Ca
  Giám đốc ENCI Education Group
  0 học viên
  Khóa học

  Giám đốc ENCI Education Group

  Thành tích

  - Là hế hệ đầu tiên lớp cử nhân tài năng khoa Tiếng Anh ĐH Hà Nội.

  - Đạt 8.0 ielts (Speaking 8.5)

  - Nhận học bổng du học Hàn Quốc do tổ chức Kinh tế Quốc tế Hàn Quốc trao tặng khi là sinh viên.

  - Là thủ lĩnh trong phong trào Đoàn: Bí thư đoàn trường THPT Thăng Long.

  - Phó chủ tịch hội sinh viên ĐH Hà Nội.

  Kinh Nghiệm

  Hơn 10 năm kinh nghiệm trong việc giảng dạy Tiếng Anh

  Điểm mạnh

  Phát âm và dạy chuẩn Anh - Anh; lồng ghép dạy kĩ năng trong từng bài giảng; truyền cảm hứng và xóa đi nỗi sợ cho học viên trước khi học Tiếng Anh; không yêu cầu học sinh học nhanh, học số lượng kiến thức nhiểu, nhưng đã hiểu vấn đề gì thì phải hiểu đến tận cùng.

  Phương châm giảng dạy

  Luôn đặt mình vào vị trí học sinh yếu, trung bình Tiếng Anh để giúp các em tìm hiểu và giải quyết vấn đề đến tận cùng. Tiếng Anh không cần phải giỏi nhưng lại đòi hỏi sự kiên trì, muốn kiên trì, cô Nguyệt Ca giúp học sinh yêu nó trước khi học nó. Dạy học sinh giỏi trở thành giỏi hơn thì không khó, truyền cảm hứng cho học sinh kém và yêu thích Tiếng Anh mới thực sự là một thử thách.

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  600,000đ
  Đăng ký một lần, học trọn đời
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn MUA 491 gửi 9285
  • Thời lượng: 10 giờ 41 phút
  • Giáo trình: 89 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu