Ứng dụng mô hình OKR , Google Sheet và Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên

Đến với khóa học Ứng dụng mô hình OKR, Google Sheet và Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên bạn sẽ được hướng dẫn trực tiếp xây dựng một hệ thống quản trị giao nghiệp tiên tiến OKRs và hệ thống giao việc tự động bằng Google Sheet với giá 0 đồng mà cực kỳ hiệu quả. Thông qua đó, bạn sẽ xây dựng được mô hình quản lý hiệu suất, đánh giá nhân viên trong doanh nghiệp.
Bên cạnh đó, khóa học cung cấp thêm cho bạn kiến thức về Phong cách-Quyền Lực-Kỹ năng cần thiết của người lãnh đạo đứng đầu doanh nghiệp.
Bạn sẽ học được gì


Lợi ích của khóa học
- Xây dựng được Mục tiêu và Kết quả then chốt cho kế hoạch cụ thể
- Ứng dụng Google Sheet để giao việc tự động cho nhân viên một cách miễn phí mà hiệu quả
- Quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên một cách chuyên nghiệp
- Xây dựng được kỹ năng, phong cách và quyền lực cho người lãnh đạo của doanh nghiệp

Giới thiệu khóa học

Phần 1: Ứng dụng mô hình OKRs
Phần 2: Xây dựng hệ thống giao việc tự động cho nhân viên bằng Google Sheet
Phần 3: Quy trình quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
Phần 4: Phong cách, kỹ năng và quyền lực lãnh đạo

Nội dung khóa học
Phần 2: Xây dựng hệ thống giao việc tự động cho nhân viên bằng Google Sheet
 • Bài 17: Giao việc tự động với Googlesheet 00:06:23
 • Bài 18: Lập bảng giao việc 00:03:58
 • Bài 19: Tạo ID tự động cho từng nhiệm vụ 00:06:53
 • Bài 20: Thiết lập danh mục nhân viên 00:05:06
 • Bài 21: Tạo chức năng chọn deadline chuẩn 00:05:24
 • Bài 22: Tạo tài liệu đính kèm nhiệm vụ 00:03:56
 • Bài 23: Thiết lập chu kỳ giao việc 00:08:47
 • Bài 24: Tạo giao diện cho bảng giao việc 00:07:40
 • Bài 25: Lập bảng nhiệm vụ cho nhân viên 00:07:00
 • Bài 26: Giao việc tự động cho nhân viên 00:07:28
 • Bài 27: Giao việc tự động cho nhân viên (nâng cao) 00:06:41
 • Bài 28: Phê duyệt kết quả làm việc của nhân viên 00:08:17
 • Bài 29: Trả kết quả phê duyệt cho nhân viên 00:04:45
 • Bài 30: Nhân bản hệ thống cho nhiều nhân viên 00:03:12
 • Bài 31: Cập nhật tiến độ tự động - Phần 1 00:10:41
 • Bài 32: Cập nhật tiến độ tự động - Phần 2 00:12:27
 • Bài 33: Phản hồi và gửi email tự động 00:05:29
 • Bài 34: Cảnh báo tự động bằng màu sắc 00:04:05
 • Bài 35: Báo cáo tiến độ tự động 00:11:59
 • Bài 36: Báo cáo đúng hẹn và trễ hẹn 00:03:59
 • Bài 37: Báo cáo theo từng nhân viên 00:06:29
 • Bài 38: Tạo báo cáo trực quan bằng biểu đồ 00:05:57
 • Bài 39: Chuẩn hóa và nhân bản báo cáo 00:10:55
 • Bài 40: Phân quyền sử dụng file 00:07:25
 • Bài 41: Bảo vệ các thông tin cần thiết 00:08:21
 • Bài 42: Tra cứu lịch sử và lấy lại dữ liệu 00:08:31
 • Phần 3: Quy trình quản lý hiệu suất làm việc của nhân viên
 • Bài 43: Quy trình quản lý hiệu suất 00:08:08
 • Bài 44: Thiết lập mục tiêu hiệu suất 00:04:50
 • Bài 45: Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu thiết lập mục tiêu 00:02:22
 • Bài 46: Cách phát triển ý tưởng để thực hiện mục tiêu 00:03:18
 • Bài 47: Phương pháp lựa chọn giải pháp tối ưu 00:03:11
 • Bài 48: Cách phân bổ mục tiêu cho từng nhân viên 00:05:28
 • Bài 49: Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu phân bổ mục tiêu 00:03:02
 • Bài 50: Phương pháp để nhân viên cam kết thực hiện mục tiêu 00:06:36
 • Bài 51: Cách theo dõi tiến trình thực hiện của nhân viên 00:05:42
 • Bài 52: Tránh cạm bẫy quản lý vi mô 00:03:16
 • Bài 53: Cách nhận phản hồi của nhân viên 00:05:57
 • Bài 54: Phương pháp huấn luyện nhân viên 00:09:05
 • Bài 55: Phương pháp tạo động lực cho nhân viên 00:06:15
 • Bài 56: Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu đánh giá hiệu suất 00:02:14
 • Bài 57: Phương pháp đo lường kết quả thực hiện công việc của nhân viên 00:04:12
 • Bài 58: Phương pháp đánh giá xếp loại nhân viên 00:06:17
 • Bài 59: Ma trận xếp loại nhân viên theo năng lực 00:02:47
 • Bài 60: Hướng dẫn sử dụng mẫu biểu xếp loại nhân viên 00:03:20
 • Bài 61: Cách tổ chức buổi họp tổng kết hiệu suất 00:04:56
 • Bài 62: Cách phát triển nhân viên có hiệu suất cao 00:03:24
 • Bài 63: Cách thúc đẩy nhân viên có hiệu suất ổn định 00:03:17
 • Bài 64: Hình thức xử lý nhân viên có hiệu suất thấp 00:02:09
 • Bài 65: Thách thức đội nhóm bằng mục tiêu kéo dãn 00:05:45
 • Phần 4: Phong cách, kỹ năng và quyền lực lãnh đạo
 • Bài 66: Phong cách lãnh đạo là gì? 00:02:03
 • Bài 67: Con người hay nhiệm vụ? 00:06:59
 • Bài 68: Tổng thể hay chi tiết? 00:03:57
 • Bài 69: Tập quyền hay dân chủ? 00:02:10
 • Bài 70: Phong cách thụ động 00:03:38
 • Bài 71: Phong cách giao dịch 00:02:47
 • Bài 72: Phong cách chuyển đổi 00:04:12
 • Bài 73: Nguồn gốc của Quyền lực lãnh đạo 00:06:39
 • Bài 74: Nguồn gốc của Tầm ảnh hưởng 00:06:02
 • Bài 75: Xây dựng quyền lực chuyên gia 00:07:42
 • Bài 76: Xây dựng hình mẫu lãnh đạo 00:04:16
 • Bài 77: Hiểu đúng về động lực 00:04:25
 • Bài 78: Xác định niềm tin của bạn về động lực 00:07:31
 • Bài 79: Giúp nhân viên tìm ra mục đích công việc 00:09:41
 • Bài 80: Xác định động lực chủ đạo của nhân viên 00:10:07
 • Bài 81: Ghi nhận nỗ lực và thành tích của nhân viên 00:08:26
 • Bài 82: Xác định nhu cầu đào tạo của đội nhóm 00:07:55
 • Bài 83: Lập kế hoạch phát triển cho nhân viên 00:08:21
 • Bài 84: Đào tạo tập trung và đào tạo cầm tay chỉ việc 00:10:34
 • Bài 85: Ma trận kỹ năng động lực 00:03:02
 • Bài 86: Huấn luyện nhân viên theo ma trận kỹ năng động lực 00:04:27
 • Bài 87: Đánh giá hiệu quả đào tạo 00:06:43
 • Bài 88: Xác định đúng vấn đề 00:09:34
 • Bài 89: Chẩn đoán đúng nguyên nhân 00:14:53
 • Bài 90: Lựa chọn đúng giải pháp 00:11:57
 • Bài 91: Làm gì khi có quá nhiều vấn đề phát sinh cùng lúc? 00:05:58
 • Bài 92: Cách giải quyết vấn đề phức tạp 00:08:37
 • Bài 93: Xử lý vấn đề liên phòng ban 00:04:56
 • Bài 94: Vấn đề là một người bạn 00:07:49
 • Bài 95: Bốn phong cách giải quyết vấn đề 00:05:33
 • Bài 96: Tranh cãi mang tính xây dựng 00:09:46
 • Bài 97: Quyết định đúng tạo thành công 00:03:41
 • Bài 98: 3 phong cách ra quyết định 00:04:51
 • Bài 99: Ra quyết định tốc độ với vòng lặp ODA 00:04:16
 • Bài 100: Lựa chọn nhanh với phân tích ưu nhược điểm 00:05:10
 • Bài 101: Phân tích các phương án với ma trận tiêu chí đánh giá 00:05:21
 • Bài 102: Hạn chế rủi ro trong các quyết định gấp rút 00:08:52
 • Bài 103: Tránh tâm lý thiên vị 00:03:48
 • Bài 104: Thiết lập tư duy phản biện 00:03:27
 • Bài 105: Ứng dụng 6 chiếc mũ tư duy để ra quyết định 00:03:13
 • Bài 106: Rà soát quá trình suy luận 00:05:58
 • Bài 107: Tránh tư duy tập thể 00:05:23
 • Bài 108: Phương pháp tham gia từng phần 00:02:52
 • Bài 109: Phương pháp bỏ phiếu đồng thuận 00:02:24
 • Bài 110: Phương pháp chấm điểm ưu tiên borda 00:04:17
 • Bài 111: Phân tích chống đối & ủng hộ 00:05:57
 • Bài 112: Bạn có bị cảm xúc chi phối trong các quyết định? 00:05:52
 • Bài 113: Quyết định bằng cảm xúc có tốt không? 00:05:23
 • Bài 114: Làm thế nào cân bằng lý trí và cảm xúc trong các quyết định? 00:04:58
 • Bài 115: Học hỏi từ các quyết định sai lầm 00:07:44
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Phạm Thống Nhất
  0 học viên
  Khóa học

  Phạm Thống Nhất

  - Giám đốc Công ty Huấn luyện và phát triển năng lực  LeadLife. 
  - Thạc sỹ Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
  - 6 năm kinh nghiệm làm Tư vấn trưởng các dự án tư  vấn doanh nghiệp. 
  - 13 năm kinh nghiệm triển khai các mô hình quản trị  doanh nghiệp. 

  Trình độ học vấn
  - 2002 - 2006: Đại học Kinh tế quốc dân, Khoa Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực. 
  - 2007 - 2008: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý nguồn nhân lực, Đại học Kinh tế quốc  dân. 

  Quá trình công tác
  - 2006 - 2007: Nhân viên Nhân sự, Công ty xây dựng & khai thác mỏ Cavico. 
  - 2007 - 2011: Chuyên viên Nhân sự, Hội sở chính, Ngân hàng Maritime Bank. 
  - 2012 - 2014: Trưởng bộ phận chính sách nhân sự, Hội sở chính, Ngân hàng  Vpbank. 
  - 2015 - 2019: Giám đốc, Công ty Huấn luyện và phát triển năng lực LeadLife. 

  Các dự án tiêu biểu
  1. Dự án Tái cấu trúc, MaritimeBank. 
  2. Dự án KPI, MaritimeBank. 
  3. Dự án Lương 3P, MaritimeBank. 
  4. Dự án Tái cấu trúc, Vpbank. 
  5. Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Vpbank. 
  6. Dự án KPI, Vpbank. 
  7. Dự án Khung năng lực, Vpbank. 
  8. Dự án lương 3P, Vpbank. 
  9. Dự án Thiết kế tổ chức, Công ty thực phẩm Nông Trang. 
  10.Dự án KPI, Công ty thực phẩm Nông Trang.  11.Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty thực phẩm Nông Trang. 
  12.Dự án KPI, Công ty thương mại VietGreen. 
  13.Dự án KPI, Công ty nội thất NHK Furniture. 
  14.Dự án Chiến lược, Công ty thương mại AOZ. 
  15.Dự án Văn hóa doanh nghiệp, Công ty cổ phần Eurowindow Holding. 
  16.Dự án OKR, Công ty Thiết kế GreenMazing. 
  17.Dự án OKR, Công ty Dược liệu Phương Đông. 
  18.Dự án OKR, Công ty Truyền thông Creatio. 
  19.Dự án OKR, Công ty Thiết kế HighCommerce. 
  20.Dự án Chiến lược, Công ty Dược liệu Phương Đông. 
  21.Dự án Tái cấu trúc, Công ty Thu nợ HMK. 
  22.Dự án OKR, Công ty thanh toán quốc gia Napas. 

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  500,000đ
  Đăng ký một lần, học trọn đời
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn MUA 1851 gửi 9285
  • Thời lượng: 8 giờ 45 phút
  • Giáo trình: 116 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu