Đừng bao giờ đánh mất giá trị của bản thân

Kỹ Năng 02/03/2021 15:26:46

Một tờ tiền trị giá 200$ vẫn luôn là tờ tiền trị giá 200$ dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chính bạn cũng là như vậy. Chỉ có chính bạn mới tạo nên giá trị cho bạn, chứ không phải là hoàn cảnh hay bất kỳ điều gì khác. Dù cho có trắc trở, khó khăn, hãy giữ niềm tin vào tương lai, bạn sẽ có được những gì bạn xứng đáng được nhận.