Học sinh không thể bỏ qua clip hướng nghiệp này: Tìm hiểu về 9 loại hình thông minh

Kỹ Năng 03/04/2021 09:01:16

Thuyết 09 loại hình thông minh được áp dụng rất nhiều trong các bài kiểm tra năng lực, phân tích dấu vân tay. Theo nghiên cứu về khoa học hướng nghiệp nói chung, con người có tới 09 loại hình thông minh khác nhau, thể hiện những năng lực riêng của mỗi con người.

Phân biệt và nhận biết được những loại hình thông minh là lợi thế của bản thân sẽ giúp các em học sinh có định hướng nghề nghiệp và học tập phù hợp  với năng lực và khả năng của bản thân !