1. Trang chủ
 2. Khóa học combo
 3. Tiếng Anh từ A đến Z (ngày)

Gói khóa học Tiếng Anh từ A đến Z (ngày)

Học tiếng Anh từ A đến Z
Miễn phí học thử 1 ngày không giới hạn bài học
Giảng viên là chuyên gia ngôn ngữ
Thanh toán linh hoạt qua tài khoản di động
1. Giao tiếp như người bản xứ trong 3 tháng

Phương pháp học từ mới nhanh và hiệu quả; khắc phục những lỗi sai khi giao tiếp; rút ra những bài học kinh nghiệm trong quá trình học ngoại ngữ.

3. Phát âm từ ngọng đến sõi dành cho đại chúng

Trong mỗi bài học, các nội dung được thiết kế hết sức thân thiện với người học trực tuyến. Bài học luôn bắt đầu bằng những phần lý thuyết cơ bản về phát âm, được trình bày bằng ngôn ngữ dễ hiểu, gần gũi với người học; giáo viên luôn thị phạm các âm/từ/ câu tiếng Anh nhằm giúp học viên nắm được bài học một cách hiệu quả nhất. Các ví dụ ứng dụng luôn được lồng ghép với các chủ đề giao tiếp trong cuộc sống hàng ngày hoặc trong công việc, phù hợp với môi trường sử dụng tiếng Anh quốc tế của phần đông người học.

Phần 1: Nội dung khóa học
 • Bài 1: Bảng âm và các loại bảng âm (Phần 1) 00:11:50
 • Bài 2: Bảng âm và các loại bảng âm (Phần 2) 00:11:54
 • Bài 3: Cách phân biệt I ngắn & I dài (Phần 1) 00:10:41
 • Bài 4: Cách phân biệt I ngắn & I dài (Phần 2) 00:05:33
 • Bài 5: Cách phân biệt æ vs a (Phần 1) 00:07:13
 • Bài 6: Cách phân biệt æ vs a (Phần 2) 00:00:20
 • Bài 7: Cách phân biệt ɒ vs ɔː 00:09:03
 • Bài 8: Cách phân biệt ə và 3 00:08:48
 • Bài 9: Cách phân biệt e & ʌ (Phần 1) 00:03:02
 • Bài 10: Cách phân biệt e & ʌ (Phần 2) 00:08:08
 • Bài 11: Các nguyên âm yếu 00:10:08
 • Bài 12: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi eɪ - əʊ - aɪ - ɑʊ (Phần 1) 00:09:57
 • Bài 13: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi eɪ - əʊ - aɪ - ɑʊ (Phần 2) 00:07:26
 • Bài 14: Phân biệt 4 âm nguyên âm đôi eɪ - əʊ - aɪ - ɑʊ (Phần 3) 00:04:10
 • Bài 15: Phân biệt âm ɔɪ - ɪə - eə - ʊə (Phần 1) 00:07:06
 • Bài 16: Phân biệt âm ɔɪ - ɪə - eə - ʊə (Phần 2) 00:04:23
 • Bài 17: Ôn tập 1 (Phần 1) 00:07:10
 • Bài 18: Ôn tập 1 (Phần 2) 00:06:46
 • Bài 19: Phân biệt p - b, k - g, f - v (Phần 1) 00:07:11
 • Bài 20: Phân biệt p - b, k - g, f - v (Phần 2) 00:07:51
 • Bài 21: Phân biệt p - b, k - g, f - v (Phần 3) 00:08:23
 • Bài 22: Phân biệt t - d & quy luật đuôi -ed (Phần 1) 00:15:01
 • Bài 23: Phân biệt t - d & quy luật đuôi -ed (Phần 2) 00:11:25
 • Bài 24: Phân biệt t - d & quy luật đuôi -ed (Phần 3) 00:03:53
 • Bài 25: Phân biệt s - z & quy luật đuôi -s-es (Phần 1) 00:07:25
 • Bài 26: Phân biệt s - z & quy luật đuôi -s-es (Phần 2) 00:06:43
 • Bài 27: Phân biệt s - z & quy luật đuôi -s-es (Phần 3) 00:09:24
 • Bài 28: Phân biệt ʃ - ʒ (Phần 1) 00:06:22
 • Bài 29: Phân biệt ʃ - ʒ (Phần 2) 00:04:54
 • Bài 30: Phân biệt θ - ð (Phần 1) 00:04:04
 • Bài 31: Phân biệt θ - ð (Phần 2) 00:05:41
 • Bài 32: Phân biệt tʃ - dʒ (Phần 1) 00:05:43
 • Bài 33: Phân biệt tʃ - dʒ (Phần 2) 00:05:01
 • Bài 34: Phân biệt l - r (Phần 1) 00:07:31
 • Bài 35: Phân biệt l - r (Phần 2) 00:02:39
 • Bài 36: Phân biệt w - j - h (Phần 1) 00:07:15
 • Bài 37: Phân biệt w - j - h (Phần 2) 00:06:05
 • Bài 38: Phân biệt m - n - ɳ 00:11:30
 • Bài 39: Blended consonants 00:07:57
 • Bài 40: Ôn tập 2 00:07:49
 • Bài 41: Allophones (âm tố) (Phần 1) 00:09:08
 • Bài 42: Allophones (âm tố) (Phần 2) 00:04:26
 • Bài 43: Common words that have different pronunciation in BrE and AmE 00:08:51
 • Bài 44: 4 steps to read phonemic symbols (Phần 1) 00:09:34
 • Bài 45: 4 steps to read phonemic symbols (Phần 2) 00:11:26
 • Bài 46: Quy luật nhận biết trọng âm (Phần 1) 00:07:55
 • Bài 47: Quy luật nhận biết trọng âm (Phần 2) 00:07:28
 • Bài 48: Quy luật nhận biết trọng âm (Phần 3) 00:09:44
 • Bài 49: Quy luật nhận biết trọng âm (Phần 4) 00:07:17
 • Bài 50: Ôn tập 3 (Phần 1) 00:05:23
 • Bài 51: Ôn tập 3 (Phần 2) 00:04:41
 • Bài 52: Ôn tập 3 (Phần 3) 00:06:34
 • Bài 53: Bắt lỗi phát âm tiếng Anh (Phần 1) 00:11:33
 • Bài 54: Bắt lỗi phát âm tiếng Anh (Phần 2) 00:09:48
 • Bài 55: Bắt lỗi phát âm tiếng Anh (Phần 3) 00:06:55
 • Bài 56: Bắt lỗi phát âm tiếng Anh (Phần 4) 00:12:59
 • Bài 57: Bắt lỗi phát âm tiếng Anh (Phần 5) 00:07:24
 • Bài 58: Nối âm 00:10:54
 • Bài 59: Trọng âm câu 00:13:21
 • Bài 60: Ngữ điệu 00:12:16
 • Bài 61: Các giọng khác nhau (P1) 00:11:48
 • Bài 62: Các giọng khác nhau (P2) 00:12:05
 • 4. Yêu lại ngữ pháp

  Sau khi hoàn thành khoá học, học viên sẽ trang bị cho mình vốn kiến thức vững chắc về ngữ pháp, đồng thời tự tin nói ra, viết ra một câu mà không sai ngữ pháp, lại còn phát âm đúng nữa.

  Phần 1: Nội dung khóa học
 • Bài 1: Các loại từ loại (P1) 00:09:41
 • Bài 2: Các loại từ loại (P2) 00:06:19
 • Bài 3: Các loại từ loại (P3) 00:08:49
 • Bài 4: Các loại từ loại (P4) 00:06:04
 • Bài 5: Các loại từ loại (P5) 00:11:33
 • Bài 6: Các loại từ loại (P6) 00:05:02
 • Bài 7: Tiền tố tính từ (P1) 00:09:14
 • Bài 8: Tiền tố tính từ (P2) 00:09:48
 • Bài 9: Tiền tố động từ (P1) 00:07:40
 • Bài 10: Tiền tố động từ (P2) 00:09:23
 • Bài 11: Hậu tố danh từ (P1) 00:09:31
 • Bài 12: Hậu tố danh từ (P2) 00:06:42
 • Bài 13: Hậu tố danh từ (P3) 00:09:54
 • Bài 14: Hậu tố tính từ (P1) 00:06:35
 • Bài 15: Hậu tố tính từ (P2) 00:09:09
 • Bài 16: Hậu tố tính từ (P3) 00:09:03
 • Bài 17: Hậu tố động từ (P1) 00:05:43
 • Bài 18: Hậu tố động từ (P2) 00:06:16
 • Bài 19: Luyện tập về tiền tố & hậu tố (P1) 00:06:25
 • Bài 20: Luyện tập về tiền tố & hậu tố (P2) 00:08:21
 • Bài 21: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) (P1) 00:08:32
 • Bài 22: Synonym (từ đồng nghĩa) & Antonym (từ trái nghĩa) (P2) 00:03:57
 • Bài 23: Tổng quan về collocations (P1) 00:08:50
 • Bài 24: Tổng quan về collocations (P2) 00:12:09
 • Bài 25: Collocations thường gặp (P1) 00:08:24
 • Bài 26: Collocations thường gặp (P2) 00:11:31
 • Bài 27: Collocations thường gặp (P3) 00:09:34
 • Bài 28: Collocations thường gặp (P4) 00:11:21
 • Bài 29: Danh từ (P1) 00:04:20
 • Bài 30: Danh từ (P2) 00:07:49
 • Bài 31: Danh từ (P3) 00:09:14
 • Bài 32: Danh từ (P4) 00:09:18
 • Bài 33: Danh từ (P5) 00:10:48
 • Bài 34: Danh từ (P6) 00:07:52
 • Bài 35: Possessive (sở hữu cách) (P1) 00:05:52
 • Bài 36: Possessive (sở hữu cách) (P2) 00:06:03
 • Bài 37: Lượng từ (Quantifiers) (P1) 00:07:47
 • Bài 38: Lượng từ (Quantifiers) (P2) 00:10:39
 • Bài 39: Đại từ (P1) 00:09:51
 • Bài 40: Đại từ (P2) 00:10:35
 • Bài 41: Đại từ (P3) 00:07:54
 • Bài 42: Đại từ (P4) 00:08:49
 • Bài 43: Đại từ (P5) 00:06:54
 • Bài 44: Đại từ (P6) 00:09:26
 • Bài 45: Mạo từ (P1) 00:18:31
 • Bài 46: Mạo từ (P2) 00:15:19
 • Bài 47: Tính từ (P1) 00:08:43
 • Bài 48: Tính từ (P2) 00:09:10
 • Bài 49: Tính từ (P3) 00:06:45
 • Bài 50: Tính từ (P4) 00:09:08
 • Bài 51: Trạng từ (P1) 00:09:09
 • Bài 52: Trạng từ (P2) 00:09:31
 • Bài 53: Trạng từ (P3) 00:07:57
 • Bài 54: Trạng từ (P4) 00:08:46
 • Bài 55: Trạng từ (P5) 00:09:17
 • Bài 56: Trạng từ (P6) 00:10:45
 • Bài 57: Trạng từ (P7) 00:05:11
 • Bài 58: Trạng từ (P8) 00:06:52
 • Bài 59: So sánh (P1) 00:07:55
 • Bài 60: So sánh (P2) 00:08:12
 • Bài 61: So sánh (P3) 00:06:36
 • Bài 62: So sánh (P4) 00:09:40
 • Bài 63: So sánh (P5) 00:05:06
 • Bài 64: So sánh (P6) 00:08:52
 • Bài 65: So sánh (P7) 00:09:17
 • Bài 66: So sánh (P8) 00:09:59
 • Bài 67: Động từ (P1) 00:11:14
 • Bài 68: Động từ (P2) 00:08:15
 • Bài 69: Động từ (P3) 00:06:37
 • Bài 70: Động từ (P4) 00:05:58
 • Bài 71: Động từ (P5) 00:09:20
 • Bài 72: Động từ (P6) 00:06:27
 • Bài 73: Động từ (P7) 00:06:48
 • Bài 74: Động từ (P8) 00:05:27
 • Bài 75: Động từ (P9) 00:08:02
 • Bài 76: Động từ (P10) 00:09:35
 • Bài 77: Động từ (P11) 00:06:38
 • Bài 78: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P1) 00:08:44
 • Bài 79: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P2) 00:07:33
 • Bài 80: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P3) 00:04:41
 • Bài 81: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P4) 00:09:33
 • Bài 82: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P5) 00:09:26
 • Bài 83: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P6) 00:08:28
 • Bài 84: Động từ khuyết thiếu, Modal Verb (P7) 00:07:26
 • Bài 85: Thì hiện tại (P1) 00:10:10
 • Bài 86: Thì hiện tại (P2) 00:11:30
 • Bài 87: Thì hiện tại (P3) 00:08:58
 • Bài 88: Thì hiện tại (P4) 00:07:01
 • Bài 89: Thì hiện tại (P5) 00:10:41
 • Bài 90: Thì hiện tại (P6) 00:08:44
 • Bài 91: Thì quá khứ (P1) 00:12:37
 • Bài 92: Thì quá khứ (P2) 00:11:13
 • Bài 93: Thì quá khứ (P3) 00:07:50
 • Bài 94: Thì quá khứ (P4) 00:06:06
 • Bài 95: Thì quá khứ (P5) 00:06:51
 • Bài 96: Thì quá khứ (P6) 00:12:43
 • Bài 97: Thì tương lai (P1) 00:10:41
 • Bài 98: Thì tương lai (P2) 00:12:12
 • Bài 99: Thì tương lai (P3) 00:07:31
 • Bài 100: Thì tương lai (P4) 00:11:10
 • Bài 101: Thì tương lai (P5) 00:07:38
 • Bài 102: Thì tương lai (P6) 00:10:36
 • Bài 103: Thì tương lai (P7) 00:12:13
 • Bài 104: So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn (P1) 00:10:36
 • Bài 105: So sánh những thì dễ gây nhầm lẫn (P2) 00:09:06
 • Bài 106: Các dạng bị động đặc biệt (P1) 00:13:47
 • Bài 107: Các dạng bị động đặc biệt (P2) 00:13:09
 • Bài 108: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P1) 00:07:06
 • Bài 109: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P2) 00:08:55
 • Bài 110: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P3) 00:10:19
 • Bài 111: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P4) 00:07:24
 • Bài 112: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P5) 00:11:58
 • Bài 113: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P6) 00:07:37
 • Bài 114: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P7) 00:08:10
 • Bài 115: Động từ nguyên mẫu hay Danh động từ (P8) 00:08:09
 • Bài 116: Giới từ (P1) 00:05:35
 • Bài 117: Giới từ (P2) 00:12:32
 • Bài 118: Giới từ (P3) 00:10:07
 • Bài 119: Giới từ sau tính từ và phân từ (P1) 00:06:35
 • Bài 120: Giới từ sau tính từ và phân từ (P2) 00:09:29
 • Bài 121: Giới từ sau tính từ và phân từ (P3) 00:08:18
 • Bài 122: Giới từ sau tính từ và phân từ (P4) 00:09:44
 • Bài 123: Giới từ sau động từ (P1) 00:11:06
 • Bài 124: Giới từ sau động từ (P2) 00:06:55
 • Bài 125: Giới từ sau động từ (P3) 00:05:25
 • Bài 126: Giới từ sau động từ (P4) 00:09:07
 • Bài 127: Từ nối (P1) 00:12:39
 • Bài 128: Từ nối (P2) 00:10:03
 • Bài 129: Từ nối (P3) 00:08:40
 • Bài 130: Từ nối (P4) 00:08:33
 • Bài 131: Từ nối (P5) 00:11:02
 • Bài 132: Từ nối (P6) 00:10:36
 • Bài 133: Mệnh đề danh ngữ (P1) 00:10:24
 • Bài 134: Mệnh đề danh ngữ (P2) 00:09:14
 • Bài 135: Mệnh đề trạng ngữ (P1) 00:07:11
 • Bài 136: Mệnh đề trạng ngữ (P2) 00:09:34
 • Bài 137: Mệnh đề trạng ngữ (P3) 00:05:04
 • Bài 138: Mệnh đề trạng ngữ (P4) 00:06:48
 • Bài 139: Mệnh đề trạng ngữ (P5) 00:06:54
 • Bài 140: Mệnh đề quan hệ (P1) 00:09:28
 • Bài 141: Mệnh đề quan hệ (P2) 00:07:52
 • Bài 142: Mệnh đề quan hệ (P3) 00:08:09
 • 5. Học tiếng anh cùng Sam

  Lợi ích của khóa học: - Ôn lại ngữ pháp - cung cấp khối lượng từ vựng phong phú - Giáo viên bản xứ đến từ Anh - Giái thích về cách phát âm đơn giản giúp học viên nhớ lâu - Câu hỏi và đáp án đi kèm - Phát âm chuẩn - Nói tiếng Anh tự nhiên hơn

  Tiếng Anh từ A đến Z (ngày)
  2,495,000đ 5,000đ/Ngày
  Tiếng Anh từ A đến Z (ngày)
  ĐĂNG KÝ NGAY
  SOẠN DK EN1 gửi 9285
  Khóa học phù hợp với bạn
  Chinh phục excel công sở
  Nguyễn Thành Đông
  Phát âm chuẩn Tiếng Anh
  Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)
  Làm chủ giọng nói
  Trần Thị Minh Hải
  Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
  Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)
  Massage uyên ương
  Bác sĩ Lê Hải
  Dare to Speak
  Kiều Trang
  Gói khóa học Kỹ năng chung
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Ngoại ngữ
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Sống hạnh phúc
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Lớp 6
  Nhóm Giáo viên khối 6
  Lớp 7
  Nhóm Giáo viên khối 7
  Lớp 8
  Nhóm Giáo viên khối 8
  Lớp 9
  Nhóm Giáo viên khối 9
  Ngữ pháp tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học tiếng Trung qua bài hát
  Trần Thị Phương Liên
  Luyện nghe tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học từ vựng trong tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Lớp 4
  Nhóm Giáo viên khối 4
  Lớp 5
  Nhóm Giáo viên khối 5
  Lớp 10
  Nhóm Giáo viên khối 10
  Lớp 11
  Nhóm Giáo viên khối 11
  Yêu lại ngữ pháp
  Cô Nguyệt Nga
  Vẽ chân dung nam
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ chân dung nữ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ biển quảng cáo
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ tượng mặt nạ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Tập Yoga ngay tại nhà
  Biền Hồng Thương
  Yoga và Sức khỏe
  Biền Hồng Thương
  Du lịch
  Biền Hồng Thương
  Làm chủ tuổi 20
  Dương Duy Bách
  Sản xuất sản phẩm và tạo ra giá trị
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Marketing
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Bán hàng
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Rèn luyện bản thân
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Đưa giá trị đến tay khách hàng
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Tài chính doanh nghiệp
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút