Luyện thi THPTQG môn Hóa Học- Thầy Trần Thế Anh- MỤC TIÊU 8+

Khóa học luyện thi THPT QG môn Hóa học do thầy Trần Thế Anh giảng dạy là khóa học ôn luyện những kiến thức của môn Hóa lớp 12 THPT. Khóa học với 80 bài giảng được chia thành các phần thường gặp trong đề thi THPT quốc gia như: este - lipit, Cacbonhidrat, .....giúp cho học sinh ôn luyện những kiến thức môn Vật lý để chuẩn bị cho kỳ thi.
Bạn sẽ học được gì
Giới thiệu khóa học

Sau khóa học bạn sẽ: Nắm chắc các kiến thức của môn Hóa học Ôn luyện đề thi Mục tiêu đạt điểm 8+ môn Hóa

Nội dung khóa học
Phần 2: CHUYÊN ĐỀ KĨ THUẬT TỨ TRỤ CƠ BẢN
 • Bài 1: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hiệu suất phản ứng este hóa 00:36:39
 • Bài 2: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập este phản ứng với dung dịch kiềm 00:28:48
 • Bài 3: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập este của Phenol 00:38:31
 • Bài 4: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy este 00:23:05
 • Bài 5: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập tìm công thức este 00:21:19
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 1 00:18:16
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 2 00:12:57
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 3 00:10:10
 • Bài 7: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Cacbonhidrat 00:16:44
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 1 00:15:05
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 2 00:12:58
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 1 00:11:36
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 2 00:11:23
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 1 00:13:13
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 2 00:09:56
 • Bài 11: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit loãng 00:10:30
 • Bài 12: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit đặc 00:14:08
 • Bài 13: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit loãng 00:12:16
 • Bài 14: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit đặc 00:21:06
 • Bài 15: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với muối 00:16:20
 • Bài 16: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất của Fe và Cu với môi trường H+ và 00:18:41
 • Bài 17: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài bài tập dung dịch Fe2+ với Ag+ 00:20:21
 • Bài 18: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất chứa S với axit đặc 00:16:08
 • Bài 19: Kĩ Thuật ĐẶC THÙ: Fe, S tác dụng HNO3 00:11:29
 • Bài 20: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm ,kiềm thổ và oxit tác dụng v 00:07:50
 • Bài 21: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, oxit và Al tác dụ 00:16:31
 • Bài 22: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập AlO2- tác dụng với H+ 00:16:55
 • Bài 23: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Al3+ tác dụng với OH- 00:12:34
 • Bài 24: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H+ và HCO3; CO32- 00:07:33
 • Bài 25: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 00:07:33
 • Bài 26: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm 00:11:22
 • Bài 27: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Khử oxit kim loại 00:11:44
 • Bài 28: Kĩ thuật giải bài toán NH3 00:10:30
 • Bài 29: Kĩ thuật giải bài toán Điện phân 00:19:33
 • Phần 3: CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
 • Bài 1: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công thức đốt cháy cho bài toán đốt cháy Hidrocacbon 00:24:55
 • Bài 2: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công Thức đốt cháy cho hợp chất C,H,O 00:39:47
 • Bài 3: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol 00:18:40
 • Bài 4: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích – Phần 1 00:13:42
 • Bài 5: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích - Phần 2 00:10:15
 • Bài 6: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Xếp hình 00:34:41
 • Bài 7: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 1 00:12:10
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 2 00:06:50
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 3 00:11:14
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 4 00:06:54
 • Bài 11: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi điện tích âm lấy điện tích âm 00:12:55
 • Bài 12: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Phân bố điện tích âm 00:13:34
 • Bài 13: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 1 00:12:39
 • Bài 14: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 2 00:16:22
 • Bài 15: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 3 00:09:24
 • Bài 16: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán CO2 tác dụng với OH- 00:15:15
 • Bài 17: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán H3PO4 tác dụng với OH- 00:11:22
 • Bài 18: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài tập về Al 00:07:32
 • Bài 19: Kĩ thuật giải bài toán NH3 00:10:30
 • Bài 20: Kĩ thuật giải bài toán Điện phân 00:19:33
 • Bài 21: TƯ DUY GIẢI TOÁN ĐIỆN PHÂN 00:24:12
 • Bài 22: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P1 00:25:22
 • Bài 23: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P2 00:25:20
 • Bài 24: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P3 00:11:01
 • Bài 25: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P4 00:14:15
 • Bài 26: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P5 00:12:05
 • Thông tin giảng viên
  Trần Thế Anh
  0 học viên
  Khóa học

  Thầy Trần Thế Anh là giáo viên hóa học được các bạn học sinh vô cùng yêu mến bởi cách giảng bài dễ hiểu, bám sát kiến thức, cách dạy thú vị và khiến các bạn học sinh vô cùng thích thú. PHƯƠNG PHÁP DẠY MỚI - HOÀN TOÀN KHÁC BIỆT + TƯ DUY HÓA THEO CHIỀU DỌC + Không cần viết phương trình phản ứng + Học lý thuyết trong thời gian rất ngắn Tại sao em cần học hóa Theo Tư Duy Chiều Dọc và cùng học với thầy  Dạy học bằng sự trải nghiệm: Sau 12 năm học cộng thêm 3 năm dạy Hóa theo tư duy truyền thống thầy đã gặp rất nhiều thất bại trong quá trình giảng dạy, học sinh khó học ,khó tiếp thu và tiến bộ rất chậm, những bài khó thường bỏ qua không giám làm nhưng thầy đã thực sự thức tỉnh khi thay đổi cách dạy hóa bằng tư duy chiều dọc  Thầy đã hoàn thiện được kĩ năng sư phạm một cách tốt nhất, có khả năng diễn tả những kiến thức phức tạp thành ngôn ngữ cực kì dễ hiểu  Hóm hỉnh và đầy chất bụi nên việc truyền nhiệt huyết học tập cho học viên cả ngày mà không biết mệt mỏi  Tư duy chiều dọc giúp em học hóa, giải hóa và ghi nhớ kiến thức hóa nhanh hơn gấp 5 lần  Khóa học Huấn Luyện dạy học đầu tiên ở Việt Nam sẽ cho các em những trải nghiệm thú vị nhất

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói khóa học Vietjack
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK VJ gửi 9285
  • Thời lượng: 35 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 80 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu