Lớp 7

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 7 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến đầy đủ các môn học quan trọng trên lớp dành cho học sinh lớp 7 bám sát chương trình của bộ giáo dục.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến đầy đủ các môn học quan trọng trên lớp dành cho học sinh lớp 7 bám sát chương trình của bộ giáo dục.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Ngữ văn lớp 7
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 1. Khái quát về văn bản nhật dụng 06:02:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 2. Cổng trường mở ra 24:09:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 3. Mẹ tôi 26:21:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 4. Cuộc chia tay của những con búp bê 28:39:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. VĂN BẢN NHẬT DỤNG:  Bài 5. Ôn tập và củng cố chương 1 17:19:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 1. Những câu hát về tình cảm gia đình 15:33:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 2. Những câu hát than thân, châm biếm 25:12:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 3. Những câu hát về tình yêu quê hương đất nước con người 18:35:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. CA DAO DÂN CA:  Bài 4. Ôn tập và hướng dẫn bài viết số 1 42:55:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát thơ ca Việt Nam thời trung đại - Nam Quốc Sơn Hà - Phò giá về kinh 40:01:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Buổi chiều đứng ở phủ Thiên Trường trông ra 13:57:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Bánh trôi nước 20:32:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Bạn đến chơi nhà - Qua đèo ngang 42:05:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. THƠ CA TRUNG ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 5. Ôn tập và củng cố 32:55:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 1. Tục ngữ về thiên nhiên và lao động sản xuất 25:20:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. TỤC NGỮ:  Bài 2. Tục ngữ về con người và xã hội 26:30:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 1. Xa ngắm thác núi Lư 16:15:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 2. Cảm nghĩ trong đêm thanh tĩnh 22:34:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 3. Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê 22:12:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 5. THƠ ĐƯỜNG:  Bài 4. Ôn tập các văn bản thơ đường 24:47:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 1. Cách làm bài văn biểu cảm 27:55:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 6. VĂN BIỂU CẢM:  Bài 2. Các dạng bài văn biểu cảm 32:45:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Cảnh khuya - Rằm tháng riêng 30:16:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 7. THƠ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Tiếng gà trưa 32:39:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Một thứ quà của lúa non - Cốm 31:58:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Sài Gòn tôi yêu - Mùa xuân của tôi 42:51:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Ca Huế trên sông Hương 28:21:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 8. KÍ HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Củng cố và ôn luyện 30:16:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 1. Khái quát văn nghị luận và truyện hiện đại 21:49:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 2. Ý nghĩa văn chương 28:51:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 3. Sống chết mặc bay ( tiết 1) 25:29:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 9. VĂN BẢN NGHỊ LUẬN VÀ TRUYỆN HIỆN ĐẠI VIỆT NAM:  Bài 4. Sống chết mặc bay ( tiết 2) 14:58:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 1. Từ ghép – từ láy 20:42:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 2. Đại từ- Quan hệ từ 29:07:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 3. Từ Hán Việt 23:24:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 4. Từ đồng nghĩa – Từ trái nghĩa 28:12:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 5. Từ đồng âm 13:06:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 6. Thành ngữ 16:27:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 7. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 1) 27:00:00
 • Bài 40: CHƯƠNG 10. TIẾNG VIỆT:  Bài 8. Các biện pháp tu từ. Chơi chữ, điệp ngữ, liệt kê ( tiết 2) 18:12:00
 • Bài 41: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 1. Rút gọn câu 21:47:00
 • Bài 42: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 2. Câu đặc biệt 18:55:00
 • Bài 43: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 3. Thêm trạng ngữ cho câu 31:24:00
 • Bài 44: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 4. Chuyển câu chủ động thành câu bị động 18:05:00
 • Bài 45: CHƯƠNG 11. CÂU, BIẾN ĐỔI CÂU:  Bài 5. Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu 23:53:00
 • Bài 46: CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 1. Dấu chấm phẩy, dấu chấm lửng 17:16:00
 • Bài 47: CHƯƠNG 12. DẤU CÂU:  Bài 2. Dấu gạch ngang 21:11:00
 • Bài 48: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 1. Phép luận luận chứng minh 39:36:00
 • Bài 49: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 2. Phép lập luận giải thích 33:05:00
 • Bài 50: CHƯƠNG 13. VĂN NGHỊ LUẬN:  Bài 3. Luyện tập và hướng dẫn làm bài văn số 6 29:29:00
 • Bài 51: CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 1. Văn bản đề nghị 14:38:00
 • Bài 52: CHƯƠNG 14. VĂN BẢN HÀNH CHÍNH CÔNG VỤ:  Bài 2. Văn bản báo cáo 21:09:00
 • Phần 2: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 7
 • Bài 1: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.1. Vocabulary 19:25:00
 • Bài 2: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.2. Grammar 22:23:00
 • Bài 3: Unit 1. My hobbies:  Lesson 1.3. Communication & Pronunciation 32:07:00
 • Bài 4: Unit 2. Health:  Lesson 2.1. Vocabulary 34:30:00
 • Bài 5: Unit 2. Health:  Lesson 2.2. Grammar 18:52:00
 • Bài 6: Unit 2. Health:  Lesson 2.3. Communication & Pronunciation 46:47:00
 • Bài 7: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.1. Vocabulary 34:06:00
 • Bài 8: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.2. Grammar 23:24:00
 • Bài 9: Unit 3. Community Service:  Lesson 3.3. Communication & Pronunciation 35:05:00
 • Bài 10: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.1. Vocabulary 37:11:00
 • Bài 11: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.2. Grammar 27:00:00
 • Bài 12: Unit 4. Music and Arts:  Lesson 4.3. Communication & Pronunciation 40:33:00
 • Bài 13: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.1. Vocabulary 34:07:00
 • Bài 14: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.2. Grammar 19:18:00
 • Bài 15: Unit 5. Vietnamese Food and Drink:  Lesson 5.3. Communication & Pronunciation 37:17:00
 • Bài 16: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.1. Vocabulary 36:56:00
 • Bài 17: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.2. Grammar 23:44:00
 • Bài 18: Unit 6. The First University in Viet Nam:  Lesson 6.3. Communication & Pronunciation 36:26:00
 • Bài 19: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.1. Vocabulary 31:11:00
 • Bài 20: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.2. Grammar 32:28:00
 • Bài 21: Unit 7. Traffic:  Lesson 7.3. Communication & Pronunciation 44:28:00
 • Bài 22: Unit 8. Films:  Lesson 8.1. Vocabulary 41:33:00
 • Bài 23: Unit 8. Films:  Lesson 8.2. Grammar 24:08:00
 • Bài 24: Unit 8. Films:  Lesson 8.3. Communication & Pronunciation 49:04:00
 • Bài 25: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.1. Vocabulary 38:51:00
 • Bài 26: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.2. Grammar 26:11:00
 • Bài 27: Unit 9. Festivals Around the World:  Lesson 9.3. Communication & Pronunciation 48:13:00
 • Bài 28: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.1. Vocabulary 34:38:00
 • Bài 29: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.2. Grammar 22:21:00
 • Bài 30: Unit 10. Sources of Energy:  Lesson 10.3. Communication & Pronunciation 46:19:00
 • Bài 31: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.1. Vocabulary 35:05:00
 • Bài 32: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.2. Grammar 14:42:00
 • Bài 33: Unit 11. Travelling in the Future:  Lesson 11.3. Communication & Pronunciation 37:10:00
 • Bài 34: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.1. Vocabulary 38:00:00
 • Bài 35: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.2. Grammar 20:58:00
 • Bài 36: Unit 12. An Overcrowded World:  Lesson 12.3. Communication & Pronunciation 38:30:00
 • Phần 3: Tổng ôn Toán lớp 7
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 1.Tập hợp Q các số hữu tỉ 18:10:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 2. Cộng, trừ số hữu tỉ 15:52:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 3. Nhân, chia số hữu tỉ 25:34:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 4. Giá trị tuyệt đối của một số hữu tỉ. Cộng, trừ, nhân, chia số thập phân 25:39:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 5. Luỹ thừa của một số hữu tỉ 38:00:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 6. Tỉ lệ thức 29:13:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 7. Tính chất của dãy tỉ số bằng nhau 34:19:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 8. Số thập phân hữu hạn. Số thập phân vô hạn tuần hoàn 09:54:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 9. Làm tròn số 14:32:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 10. Số vô tỉ. Khái niệm về căn bậc hai 15:00:00
 • Bài 11: Chuyên đề 1. Số hữu tỉ. Số thực:  Bài 11. Số thực 22:55:00
 • Bài 12: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 12. Đại lượng tỉ lệ thuận 26:53:00
 • Bài 13: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 13. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ thuận 23:49:00
 • Bài 14: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 14. Đại lượng tỉ lệ nghịch 24:32:00
 • Bài 15: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 15. Một số bài toán về đại lượng tỉ lệ nghịch 35:33:00
 • Bài 16: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 16. Hàm số 15:13:00
 • Bài 17: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 17. Mặt phẳng toạ độ 14:50:00
 • Bài 18: Chuyên đề 2. Hàm số và đồ thị:  Bài 18. Đồ thị của hàm số y = ax (a ≠ 0) 27:27:00
 • Bài 19: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 19. Thu thập số liệu thống kê, tần số 30:25:00
 • Bài 20: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 20. Bảng “tần số” các giá trị của dấu hiệu 24:51:00
 • Bài 21: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 21. Biểu đồ 27:12:00
 • Bài 22: Chuyên đề 3. Thống kê:  Bài 22. Số trung bình cộng 26:59:00
 • Bài 23: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 23. Khái niệm về biểu thức đại số 22:28:00
 • Bài 24: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 24. Giá trị của một biểu thức đại số 19:51:00
 • Bài 25: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 25. Đơn thức 37:04:00
 • Bài 26: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 26. Đơn thức đồng dạng 16:31:00
 • Bài 27: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 27. Đa thức 21:19:00
 • Bài 28: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 28. Cộng, trừ đa thức 19:22:00
 • Bài 29: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 29. Đa thức một biến 30:50:00
 • Bài 30: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 30. Cộng, trừ đa thức một biến 23:47:00
 • Bài 31: Chuyên đề 4. Biểu thức đại số:  Bài 31. Nghiệm của đa thức một biến 17:08:00
 • Bài 32: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 32. Hai góc đối đỉnh 23:29:00
 • Bài 33: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 33. Hai đường thẳng vuông góc 27:09:00
 • Bài 34: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 34. Các góc tạo bởi một đường thẳng cắt hai đường thẳng 35:50:00
 • Bài 35: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 35. Hai đường thẳng song song 31:26:00
 • Bài 36: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 36. Tiên đề Ơ-clit về hai đường thẳng song song 26:09:00
 • Bài 37: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 37. Từ vuông góc đến song song 28:27:00
 • Bài 38: Chuyên đề 5. Đường thẳng vuông góc. Đường thằng song song:  Bài 38. Định lí 27:25:00
 • Bài 39: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 39. Tổng ba góc của một tam giác 47:54:00
 • Bài 40: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 40. Hai tam giác bằng nhau 31:47:00
 • Bài 41: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 41. Trường hợp bằng nhau thứ nhất của tam giác cạnh - cạnh - cạnh 29:31:00
 • Bài 42: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 42. Trường hợp bằng nhau thứ hai của tam giác cạnh - góc - cạnh 39:46:00
 • Bài 43: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 43. Trường hợp bằng nhau thứ ba của tam giác góc - cạnh - góc 52:54:00
 • Bài 44: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 44. Tam giác cân 40:09:00
 • Bài 45: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 45. Định lí Py-ta-go 32:36:00
 • Bài 46: Chuyên đề 6. Tam giác:  Bài 46. Các trường hợp bằng nhau của tam giác vuông 26:26:00
 • Bài 47: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 47. Quan hệ giữa góc và cạnh đối diện trong một tam giác 30:46:00
 • Bài 48: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 48. Quan hệ giữa đường vuông góc và đường xiên, đường xiên và hình chiếu 39:22:00
 • Bài 49: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 49. Quan hệ giữa ba cạnh của một tam giác, bất đẳng thức tam giác 33:30:00
 • Bài 50: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 50. Tính chất ba đường trung tuyến của tam giác 34:12:00
 • Bài 51: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 51. Tính chất tia phân giác của một góc 28:25:00
 • Bài 52: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 52. Tính chất ba đường phân giác của tam giác 27:13:00
 • Bài 53: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 53. Tính chất đường trung trực của một đoạn thẳng 25:20:00
 • Bài 54: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 54. Tính chất ba đường trung trực của tam giác 24:59:00
 • Bài 55: Chuyên đề 7. Quan hệ giữa các yếu tố trong tam giác. Các đường đồng quy của tam giác:  Bài 55. Tính chất ba đường cao của tam giác 24:36:00
 • Phần 4: Tổng ôn Vật lý lớp 7
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 1. Nhận biết ánh sáng - Nguồn sáng và vật sáng. Sự truyền ánh sáng 22:19:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 2. Ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 24:28:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 3. Định luật phản xạ ánh sáng. Ảnh của một vật tạo bởi gương phẳng 28:14:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 4. Gương cầu lồi. Gương cầu lõm 20:16:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. QUANG HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 1 15:51:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 1. Nguồn âm 17:15:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 2. Các đặc điểm của âm 23:33:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 3. Môi trường truyền âm 15:43:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 4. Phản xạ âm – Tiếng vang. Chống ô nhiễm tiếng ồn 24:18:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. ÂM HỌC:  Bài 5. Ôn tập chương 2 14:05:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 1. Sự nhiễm điện do cọ xát 15:46:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 2. Hai loại điện tích 18:57:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 3. Dòng điện – Nguồn điện. Sơ đồ mạch điện 22:40:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 4. Chất dẫn điện và chất cách điện. Dòng điện trong kim loại 17:27:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 5. Các tác dụng của dòng điện 31:47:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 6. Cường độ dòng điện 20:15:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 7. Hiệu điện thế 22:07:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 3. ĐIỆN HỌC:  Bài 8. Đoạn mạch nối tiếp. Đoạn mạch song song 23:58:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 7
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 7 gồm có các thầy cô:

  1. Cô Nguyễn Hồng Thắm Với giọng giảng chậm rãi, cụ thể, tỉ mỉ, trực quan bám sát chương trình học giúp các em học sinh củng cố kiến thức Cách trình bày bảng rõ ràng, mạch lạc, giúp các em theo dõi bài học và học cách vận dụng các kiến thức vào giải quyết các vấn đề của bài môn Vật lí. Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp bằng giỏi ĐH Sư phạm Hà Nội * Nhận giấy khen "Sinh viên 5 tốt"; "Sinh viên 5 rèn luyện" do Hội sinh viên Việt Nam trao tặng * Nhiều năm liền là sinh viên giỏi và nhận học bổng khuyến khích học tập của ĐH Sư Phạm HN * Giải Nhì cuộc thi Nghiệp vụ Sư phạm * Tham gia đào tạo thạc sĩ tại trường Đại học Sư Phạm Hà Nội * Thành công giúp đỡ nhiều học sinh đỗ vào cấp 3 chuyên tại Hà Nội và các trường ĐH danh tiếng

  2. Cô Nguyễn Hoài Thu Là một người yêu đọc sách và thích đi du lịch, cô Hoài Thu được biết đến bởi phong thái nhẹ nhàng và trình độ chuyên môn cao trong giảng dạy của mình. Đối với cô Hoài Thu: Dạy là dẫn dắt, học là tìm tòi. Chính vì vậy bất kể giáo viên hay học sinh đều phải nhận thức rõ được vai trò và mục đích của mình. Từ đó có những định hình và phương pháp để có thể đóng tròn vai của mình. Một trong những câu châm ngôn được cô Thu vô cùng yêu thích: Live as if you were to die tomorrow, Learn as if yo were to live forever- Hãy sống như ngày mai sẽ chết và hãy học tập như mình sẽ sống mãi mãi. Đối với ngôn ngữ nói chung và tiếng Anh nói riêng, việc học tập và ứng dụng trong cuộc sống cần đi liền với nhau, bổ sung cho nhau, và đây sẽ là một hành trình kéo dài cả đời của các bạn.

  3. Cô Phạm Lan Anh Để học sinh hiểu và yêu môn Văn chưa đủ, đó còn phải hiểu đúng và đồng cảm hơn với cuộc đời", cô Lan Anh cho rằng vai trò của người thầy là không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trên lớp mà còn phải giúp các em định hướng, liên hệ với cuộc sống, biết đồng cảm, chia sẻ, hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Bằng lối tư duy linh hoạt cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát, tự nhiên, các bài giảng của cô Lan Anh giúp các em học sinh định hình được giá trị cốt lõi của môn Ngữ Văn, từ đó truyền cảm hứng yêu mến và tăng khả năng tiếp nhận cho các em.

  4. Thầy Lê Tuấn Anh Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến trong một gia đình có truyền thống dạy học, thầy Tuấn Anh bén duyên với nghề giáo khi còn là chàng sinh viên trẻ trên giảng đường Đại Học. Đối với thầy Tuấn Anh, học sinh chỉ thực sự yêu thích môn học khi các em thực sự Hiểu bài giảng của người thầy. Vì vậy, người thầy giỏi là người luôn trau dồi và sáng tạo những phương thức giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách nhanh và dễ hiểu nhất. Đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng người dẫn đường sẽ dẫn bạn đi con đường ngắn hơn.

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 77 giờ 24 phút
  • Giáo trình: 161 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu