Lớp 6

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 6 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến các môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 6. Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc lớp học đầu cấp 2 dành cho các em học sinh lớp 6.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến các môn học: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh lớp 6. Xây dựng nền tảng kiến thức vững chắc lớp học đầu cấp 2 dành cho các em học sinh lớp 6.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Ngữ văn lớp 6
 • Bài 1: Học Kỳ I: Bài 1. Con rồng cháu tiên 40:21:00
 • Bài 2: Học Kỳ I: Bài 2. Từ và cấu tạo từ tiếng việt 19:09:00
 • Bài 3: Học Kỳ I: Bài 3. Giao tiếp, văn bản và phương pháp biểu đạt 20:58:00
 • Bài 4: Học Kỳ I: Bài 4. Thánh Gióng 34:07:00
 • Bài 5: Học Kỳ I: Bài 5. Từ mượn 23:59:00
 • Bài 6: Học Kỳ I: Bài 6. Tìm hiểu chung về văn tự sự 23:36:00
 • Bài 7: Học Kỳ I: Bài 7. Sơn Tinh, Thủy Tinh 30:39:00
 • Bài 8: Học Kỳ I: Bài 8. Nghĩa của từ 16:08:00
 • Bài 9: Học Kỳ I: Bài 9. Sự việc và nhân vật trong văn tự sự 23:26:00
 • Bài 10: Học Kỳ I: Bài 10. Sự tích Hồ Gươm 20:28:00
 • Bài 11: Học Kỳ I: Bài 11. Tìm hiểu đề và cách làm bài văn tự sự 14:15:00
 • Bài 12: Học Kỳ I: Bài 12. Thạch Sanh 37:12:00
 • Bài 13: Học Kỳ I: Bài 13. Em bé thông minh 30:18:00
 • Bài 14: Học Kỳ I: Bài 14. Từ nhiều nghĩa và hiện tượng chuyển nghĩa của từ 15:52:00
 • Bài 15: Học Kỳ I: Bài 15. Lời văn, đoạn văn tự sự 18:19:00
 • Bài 16: Học Kỳ I: Bài 16. Chữa lỗi dùng từ 21:03:00
 • Bài 17: Học Kỳ I: Bài 17. Cây bút thần 29:27:00
 • Bài 18: Học Kỳ I: Bài 18. Danh từ - Cụm danh từ 33:17:00
 • Bài 19: Học Kỳ I: Bài 19. Ngôi kể và lời kể trong văn tự sự 16:51:00
 • Bài 20: Học Kỳ I: Bài 20. Ông lão đánh cá và con cá vàng 28:04:00
 • Bài 21: Học Kỳ I: Bài 21. Ếch ngồi đáy giếng, thầy bói xem voi 28:43:00
 • Bài 22: Học Kỳ I: Bài 22. Chân, Tay, Tai, Mắt, Miệng 17:06:00
 • Bài 23: Học Kỳ I: Bài 23. Treo biển; Lợn cưới áo mới 33:29:00
 • Bài 24: Học Kỳ I: Bài 24. Số từ và lượng từ 17:49:00
 • Bài 25: Học Kỳ I: Bài 25. Kể chuyện tưởng tượng 20:25:00
 • Bài 26: Học Kỳ I: Bài 26. Con hổ có nghĩa 20:02:00
 • Bài 27: Học Kỳ I: Bài 27. Động từ; Cụm động từ 25:32:00
 • Bài 28: Học Kỳ I: Bài 28. Mẹ hiền dạy con 20:39:00
 • Bài 29: Học Kỳ I: Bài 29. Tính từ và cụm tính từ 24:47:00
 • Bài 30: Học Kỳ I: Bài 30. Thầy thuốc giỏi cốt ở tấm lòng 17:29:00
 • Bài 31: Học Kỳ II: Bài 1 Bài học đường đời đầu tiên 42:12:00
 • Bài 32: Học Kỳ II: Bài 2. Phó từ 20:46:00
 • Bài 33: Học Kỳ II: Bài 3. Tìm hiểu chung về văn miêu tả 16:13:00
 • Bài 34: Học Kỳ II: Bài 4. Sông nước Cà Mau 28:00:00
 • Bài 35: Học Kỳ II: Bài 5. So sánh 32:29:00
 • Bài 36: Học Kỳ II: Bài 6. Quan sát, tưởng tượng, so sánh và nhận xét trong văn miêu tả 19:18:00
 • Bài 37: Học Kỳ II: Bài 7. Bức tranh của em gái tôi 26:57:00
 • Bài 38: Học Kỳ II: Bài 8. Vượt thác 32:51:00
 • Bài 39: Học Kỳ II: Bài 9. Phương pháp tả cảnh 24:11:00
 • Bài 40: Học Kỳ II: Bài 10. Buổi học cuối cùng 39:30:00
 • Bài 41: Học Kỳ II: Bài 11. Nhân hóa 19:19:00
 • Bài 42: Học Kỳ II: Bài 12. Đêm nay Bác không ngủ 25:35:00
 • Bài 43: Học Kỳ II: Bài 13. Phương pháp tả người 18:55:00
 • Bài 44: Học Kỳ II: Bài 14. Ẩn dụ 18:35:00
 • Bài 45: Học Kỳ II: Bài 15. Hoán dụ 23:29:00
 • Bài 46: Học Kỳ II: Bài 16. Lượm 29:51:00
 • Bài 47: Học Kỳ II: Bài 17. Cô Tô 42:01:00
 • Bài 48: Học Kỳ II: Bài 18. Cây tre Việt Nam 40:45:00
 • Bài 49: Học Kỳ II: Bài 19. Câu trần thuật đơn 28:37:00
 • Bài 50: Học Kỳ II: Bài 20. Chữa lỗi về chủ ngữ, vị ngữ 26:20:00
 • Bài 51: Học Kỳ II: Bài 21. Hướng dẫn viết bài tập làm văn số 7 - Miêu tả sáng tạo 15:32:00
 • Bài 52: Học Kỳ II: Bài 22. Bức thư của thủ lĩnh da đỏ 42:09:00
 • Bài 53: Học Kỳ II: Bài 23. Viết đơn - Luyện tập các viết đơn và sửa lỗi 19:14:00
 • Bài 54: Học Kỳ II: Bài 24. Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) - Ôn tập về dấu câu (dấu phẩy) 20:35:00
 • Phần 3: Tổng ôn Toán lớp 6
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 1. Tập hợp. Phần tử của tập hợp 20:33:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên 23:44:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 3. Ghi số tự nhiên 21:07:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 4. Số phần tử của một tập hợp. Tập hợp con 20:19:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 5. Phép cộng và phép nhân 19:07:00
 • Bài 6: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 6. Phép trừ và phép chia 18:29:00
 • Bài 7: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 7. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Nhân hai lũy thừa cùng cơ số 18:38:00
 • Bài 8: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 8. Lũy thừa và số mũ tự nhiên. Chia hai lũy thừa cùng cơ số 11:34:00
 • Bài 9: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 9. Thứ tự thực hiện phép tính 12:20:00
 • Bài 10: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 10. Tính chất chia hết của một tổng 18:16:00
 • Bài 11: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 11. Dấu hiệu chia hết cho 2 và 5 16:19:00
 • Bài 12: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 12. Dấu hiệu chia hết cho 3 và 9 19:23:00
 • Bài 13: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 13. Ước và bội 20:17:00
 • Bài 14: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 14. Số nguyên tố. Hợp số. Bảng số nguyên tố 22:14:00
 • Bài 15: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 15. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố 33:41:00
 • Bài 16: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 16. Ước chung và bội chung 23:55:00
 • Bài 17: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 17. Ước chung lớn nhất 41:28:00
 • Bài 18: Chuyên đề 1. Ôn tập và bổ túc về số tự nhiên: Bài 18. Bội chung nhỏ nhất 35:31:00
 • Bài 19: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 1. Làm quen với số nguyên âm. Tập hợp các số nguyên 12:45:00
 • Bài 20: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 2. Thứ tự trong tập hợp số nguyên 16:17:00
 • Bài 21: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 3. Cộng hai số nguyên 10:32:00
 • Bài 22: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 4. Tính chất của phép cộng các số nguyên 13:35:00
 • Bài 23: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 5. Trừ hai số nguyên 10:54:00
 • Bài 24: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 6. Quy tắc dấu ngoặc 22:54:00
 • Bài 25: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 7. Quy tắc chuyển vế 32:46:00
 • Bài 26: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 8. Nhân hai số nguyên 19:25:00
 • Bài 27: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 9. Tính chất của phép nhân 16:35:00
 • Bài 28: Chuyên đề 2. Số Nguyên: Bài 10. Bội và ước của một số nguyên 15:27:00
 • Bài 29: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 1. Phân số 55:06:00
 • Bài 30: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 2. Rút gọn, quy đồng phân số 56:34:00
 • Bài 31: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 3. Phép cộng phân số 34:43:00
 • Bài 32: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 4. Phép trừ phân số 18:20:00
 • Bài 33: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 5. Phép nhân phân số 26:01:00
 • Bài 34: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 6. Phép chia phân số 19:58:00
 • Bài 35: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 7. Hỗn số. Số thập phân. Phần trăm 33:44:00
 • Bài 36: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 8. Các quy tắc tìm giá trị liên quan đến phân số 14:02:00
 • Bài 37: Chuyên đề 3. Phân số: Bài 9. Tỉ số của hai số 25:51:00
 • Bài 38: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 1. Điểm. Đường thẳng. Ba điểm thẳng hàng 21:50:00
 • Bài 39: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 2. Đường thẳng đi qua hai điểm 16:47:00
 • Bài 40: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 3. Tia 11:11:00
 • Bài 41: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 4. Đoạn thẳng. Độ dài đoạn thẳng 15:29:00
 • Bài 42: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 5. Chứng minh một điểm nằm giữa hai điểm 11:12:00
 • Bài 43: Chuyên đề 4. Đoạn thẳng: Bài 6. Trung điểm của đoạn thẳng 13:30:00
 • Bài 44: Chuyên đề 5. Góc: Bài 1. Góc 27:00:00
 • Bài 45: Chuyên đề 5. Góc: Bài 2. Khi nào thì góc xOy + góc yOz = góc xOz 29:44:00
 • Bài 46: Chuyên đề 5. Góc: Bài 3. Tia phân giác của một góc 34:57:00
 • Bài 47: Chuyên đề 5. Góc: Bài 4. Đường tròn và tam giác 30:20:00
 • Phần 4: Tổng ôn Vật lý lớp 6
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 1. Đo độ dài 21:43:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 2. Đo thể tích 19:39:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 3. Khối lượng – Đo khối lượng 22:03:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 4. Lực – Hai lực cân bằng. Tác dụng của lực 22:35:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 5. Trọng lực – Đơn vị lực 20:41:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 6. Lực đàn hồi 19:11:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 7. Lực kế - Phép đo lực. Trọng lượng và khối lượng 24:05:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 8. Khối lượng riêng. Trọng lượng riêng 28:59:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 9. Máy cơ đơn giản 19:35:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 10. Mặt phẳng nghiêng 20:08:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 11. Đòn bẩy 23:09:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 12. Ròng rọc 26:17:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 1. CƠ HỌC: Bài 13. Ôn tập chương 1 27:20:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 1. Sự nở vì nhiệt của các chất 22:10:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 2. Nhiệt kế - Thang nhiệt độ 23:26:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 3. Sự nóng chảy và sự đông đặc 28:12:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 4. Sự bay hơi và sự ngưng tụ 27:17:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 5. Sự sôi 18:03:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 2. NHIỆT HỌC: Bài 6. Ôn tập chương 2 21:55:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 6
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 6 gồm có các thầy cô:

  1. Cô Trần Hồng Phương Trong giảng dạy cô thích nhất câu "Người thầy trung bình chỉ biết nói. Người thầy giỏi biết giải thích. Người thầy xuất chúng biết minh họa. Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng" (William A. Warrd) - vì thế phong cách của cô cũng hướng theo phong cách truyền cảm hứng nhằm giúp các em học sinh thêm yêu môn học, say sưa tìm tòi, khám phá kiến thức. Phương pháp của cô là luôn hướng đến việc phát triển tư duy sáng tạo, không áp đặt học sinh theo khuôn mẫu mà chỉ lưu ý cho học sinh hệ thống ý kiến thức khoa học và vận dụng để học sinh hiểu nhanh, nhớ lâu, điều đó sẽ giúp phát huy thế mạnh, tố chất của từng người học. Cô thường đưa ra những chuyên đề để giáo viên và học sinh trao đổi. Vì vậy, các học trò đều cảm thấy tự tin, thoải mái bộc lộ cái tôi của mình bởi cô luôn tôn trọng những suy nghĩ của học trò.

  2. Thầy Lê Tuấn Anh Sinh ra và lớn lên trên mảnh đất Thủ đô nghìn năm văn hiến trong một gia đình có truyền thống dạy học, thầy Tuấn Anh bén duyên với nghề giáo khi còn là chàng sinh viên trẻ trên giảng đường Đại Học. Đối với thầy Tuấn Anh, học sinh chỉ thực sự yêu thích môn học khi các em thực sự Hiểu bài giảng của người thầy. Vì vậy, người thầy giỏi là người luôn trau dồi và sáng tạo những phương thức giúp các em học sinh tiếp cận kiến thức một cách nhanh và dễ hiểu nhất. Đường nào cũng dẫn đến La Mã, nhưng người dẫn đường sẽ dẫn bạn đi con đường ngắn hơn.

  3. Cô Nguyễn Tuyết Nhung Tốt nghiệp cử nhân khoa Tiếng Anh của trường Đại học Thương Mại, Hà Nội, ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường Đại Học, cô Tuyết Nhung đã được các em học sinh yêu mến, tin tưởng và nhờ giúp đỡ trong việc cải thiện môn Tiếng Anh và lấy lại tình yêu với môn học không mấy dễ dàng này. Cô Tuyết Nhung đã ừng là chuyên viên học liệu cho các công ty phát triển năng lực học tập cho các em học sinh đồng thời từng đảm nhận vai trò là giảng viên tại hệ thống đào tạo Công nghệ thông tin T3H, cơ sở Hà Nội, trường ĐH khoa học tự nhiên TP. Hồ Chí Minh. Tính đến nay cô Nhung đã có 6 năm kinh nghiệm tư vấn hỗ trợ học tập đồng thời trực tiếp giảng dạy cho các em. Với cô Nhung, dạy học không chỉ là truyền đạt kiến thức mà còn là sự chia sẻ kinh nghiệm sống, kinh nghiệm học tập, là con đường từ trái tim đến với trái tim một cách tận tình, tận tâm nhất. Bởi lẽ, đối với cô, các em chính là thế hệ tương lại của đất nước. Việc các em học tập tốt cũng chính là cô đã góp một phần sức nhỏ của mình giúp xây dựng quê hương đất nước ngày một tươi đẹp.

  4. Cô Phạm Lan Anh Để học sinh hiểu và yêu môn Văn chưa đủ, đó còn phải hiểu đúng và đồng cảm hơn với cuộc đời", cô Lan Anh cho rằng vai trò của người thầy là không chỉ cung cấp cho học sinh những kiến thức cơ bản trên lớp mà còn phải giúp các em định hướng, liên hệ với cuộc sống, biết đồng cảm, chia sẻ, hướng tới giá trị chân, thiện, mỹ. Bằng lối tư duy linh hoạt cùng khả năng sử dụng ngôn ngữ lưu loát, tự nhiên, các bài giảng của cô Lan Anh giúp các em học sinh định hình được giá trị cốt lõi của môn Ngữ Văn, từ đó truyền cảm hứng yêu mến và tăng khả năng tiếp nhận cho các em.

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 76 giờ 42 phút
  • Giáo trình: 156 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu