Lớp 11

Tổng ôn toàn bộ kiến thức lớp 11 các môn học Ngữ Văn, Tiếng Anh, Toán, Vật Lý, Hóa Học
Bạn sẽ học được gì

Khóa học trực tuyến lớp 11 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Giới thiệu khóa học

Khóa học trực tuyến lớp 11 tại hệ thống Hocthukhoa.vn là khóa học được thiết kế phù hợp với mọi đối tượng học sinh trên cả nước, bám sát chương trình sách giáo khoa của Bộ Giáo Dục, giúp học sinh củng cố kiến thức một cách vững chắc, tạo tiền đề phát triển, và phát triển nâng cao.

Nội dung khóa học
Phần 1: Tổng ôn Hóa học lớp 11
 • Bài 1: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 1. Sự điện li 28:15:00
 • Bài 2: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 2. Axit, bazơ và muối 26:57:00
 • Bài 3: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 3. Sự điện li của nước. pH. Chất chỉ thị axit bazơ 19:49:00
 • Bài 4: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 4. Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch chất điện li 33:36:00
 • Bài 5: CHƯƠNG 1. SỰ ĐIỆN LI:  Bài 5. Luyện tập Sự điện ly 17:36:00
 • Bài 6: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 1. Nitơ 32:17:00
 • Bài 7: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 2. Amoniac và muối amoni 24:21:00
 • Bài 8: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 3. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 1) 29:54:00
 • Bài 9: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 4. Axit nitric và muối nitrat ( Phần 2) 27:09:00
 • Bài 10: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 5. Photpho 19:54:00
 • Bài 11: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 6. Axit photphoric và muối photphat 28:53:00
 • Bài 12: CHƯƠNG 2. NITƠ - PHOTPHO:  Bài 7. Luyện tập Nitơ - Photpho và hợp chất 56:20:00
 • Bài 13: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 1. Cacbon 20:44:00
 • Bài 14: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 2. Hợp chất của cacbon (Phần 1) 33:59:00
 • Bài 15: CHƯƠNG 3. CACBON - SILIC:  Bài 3. Hợp chất của cacbon (Phần 2) 32:09:00
 • Bài 16: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 1. Mở đầu về hóa học hữu cơ 36:12:00
 • Bài 17: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 2. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 18:59:00
 • Bài 18: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 3. Công thức phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 40:57:00
 • Bài 19: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 4. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 1) 32:31:00
 • Bài 20: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 5. Cấu trúc phân tử hợp chất hữu cơ (Phần 2) 25:55:00
 • Bài 21: CHƯƠNG 4. ĐẠI CƯƠNG VỀ HÓA HỮU CƠ:  Bài 6. Luyện tập Đại cương về hóa hữu cơ 38:19:00
 • Bài 22: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 1. Ankan (phần 1) 35:09:00
 • Bài 23: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 2. Ankan (phần 2) 24:50:00
 • Bài 24: CHƯƠNG 5. HIĐROCACBON NO:  Bài 3. Luyện tập Hiđrocacbon no 37:14:00
 • Bài 25: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 1. Anken (phần 1) 31:48:00
 • Bài 26: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 2. Anken (phần 2) 26:56:00
 • Bài 27: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 3. Ankađien 30:05:00
 • Bài 28: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 4. Ankin (phần 1) 27:36:00
 • Bài 29: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 5. Ankin (phần 2) 24:39:00
 • Bài 30: CHƯƠNG 6. HIĐROCACBON KHÔNG NO:  Bài 6. Luyện tập Hiđrocacbon không no 41:11:00
 • Bài 31: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 1. Benzen và đồng đẳng (phần 1) 23:37:00
 • Bài 32: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 2. Benzen và đồng đẳng (phần 2) 28:59:00
 • Bài 33: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 3. Benzen và đồng đẳng (phần 3) 32:16:00
 • Bài 34: CHƯƠNG 7. HIĐROCACBON THƠM - HỆ THỐNG HÓA VỀ HIĐROCACBON:  Bài 4. Hệ thống hóa về hiđrocacbon 26:10:00
 • Bài 35: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 1. Ancol (phần 1) 41:35:00
 • Bài 36: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 2. Ancol (phần 2) 49:30:00
 • Bài 37: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 3. Phenol 18:50:00
 • Bài 38: CHƯƠNG 8. ANCOL - PHENOL:  Bài 4. Luyện tập Ancol - Phenol 30:53:00
 • Bài 39: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 1. Anđehit (Phần 1) 22:34:00
 • Bài 40: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 2. Anđehit (Phần 2) 22:22:00
 • Bài 41: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 3. Axit cacboxylic (phần 1) 27:06:00
 • Bài 42: CHƯƠNG 9. ANĐEHIT - AXIT CACBOXYLIC:  Bài 4. Axit cacboxylic (phần 2) 28:04:00
 • Phần 2: Tổng ôn Ngữ văn lớp 11
 • Bài 1:  Bài 1. Vào Phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự) 33:15:00
 • Bài 2:  Bài 2. Từ ngôn ngữ chung đến lời nói cá nhân 35:12:00
 • Bài 3:  Bài 3. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 1) 23:37:00
 • Bài 4:  Bài 4. Tự tình II (Hồ Xuân Hương) (Phần 2) 22:46:00
 • Bài 5:  Bài 5. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 1) 18:17:00
 • Bài 6:  Bài 6. Câu cá mùa thu (Nguyễn Khuyến) (Phần 2) 20:48:00
 • Bài 7:  Bài 7. Luyện tập phân tích đề, lập dàn ý bài văn nghị luận 13:21:00
 • Bài 8:  Bài 8. Thao tác lập luận phân tích 37:06:00
 • Bài 9:  Bài 9. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 1) 20:10:00
 • Bài 10:  Bài 10. Thương vợ (Trần Tế Xương) (Phần 2) 22:21:00
 • Bài 11:  Bài 11. Bài ca ngất ngưởng (Nguyễn Công Trứ) 28:35:00
 • Bài 12:  Bài 12. Luyện tập thao tác lập luận phân tích 24:35:00
 • Bài 13:  Bài 13. Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc 25:36:00
 • Bài 14:  Bài 14. Chiếu cầu hiền 29:28:00
 • Bài 15:  Bài 15. Ôn tập văn học trung đại 27:25:00
 • Bài 16:  Bài 16. Thao tác lập luận so sánh 23:44:00
 • Bài 17:  Bài 17. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 1) 15:22:00
 • Bài 18:  Bài 18. Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng 8 năm 1945 (Phần 2) 28:05:00
 • Bài 19:  Bài 19. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 1) 42:08:00
 • Bài 20:  Bài 20. Hai đứa trẻ (Thạch Lam) (Phần 2) 19:47:00
 • Bài 21:  Bài 21. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 1) 21:30:00
 • Bài 22:  Bài 22. Chữ người tử tù (Nguyễn Tuân) (Phần 2) 32:23:00
 • Bài 23:  Bài 23. Phong cách ngôn ngữ báo chí 28:33:00
 • Bài 24:  Bài 24. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 1) 24:06:00
 • Bài 25:  Bài 25. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 2) 30:35:00
 • Bài 26:  Bài 26. Chí Phèo (Nam Cao) (Phần 3) 24:35:00
 • Bài 27:  Bài 27. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 1) 23:42:00
 • Bài 28:  Bài 28. Vĩnh biệt Cửu trùng đài (Vũ Như Tô) (Phần 2) 24:00:00
 • Bài 29:  Bài 29. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 1) 26:28:00
 • Bài 30:  Bài 30. Hầu trời (Tản Đà) (Phần 2) 25:33:00
 • Bài 31:  Bài 31. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 1) 25:16:00
 • Bài 32:  Bài 32. Vội vàng (Xuân Diệu) (Phần 2) 51:21:00
 • Bài 33:  Bài 33. Thao tác lập luận bác bỏ 39:34:00
 • Bài 34:  Bài 34. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 1) 23:24:00
 • Bài 35:  Bài 35. Tràng giang (Huy Cận) (Phần 2) 25:31:00
 • Bài 36:  Bài 36. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 1) 29:08:00
 • Bài 37:  Bài 37. Đây thôn Vĩ Dạ (Hàn Mặc Tử) (Phần 2) 35:48:00
 • Bài 38:  Bài 38. Chiếu tối (HCM) 26:29:00
 • Bài 39:  Bài 39. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 1) 23:41:00
 • Bài 40:  Bài 40. Từ ấy (Tố Hữu) (Phần 2) 17:49:00
 • Bài 41:  Bài 41. Tôi yêu em (Puskin) 46:39:00
 • Bài 42:  Bài 42. Thao tác lập luận bình luận 30:25:00
 • Bài 43:  Bài 43. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 1) 33:00:00
 • Bài 44:  Bài 44. Người trong bao (Sê-khốp) (Phần 2) 37:58:00
 • Bài 45:  Bài 45. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 1) 25:36:00
 • Bài 46:  Bài 46. Người cầm quyền khôi phục uy quyền (Huy-gô) (Phần 2) 31:21:00
 • Bài 47:  Bài 47. Phong cách ngôn ngữ chính luận 28:38:00
 • Bài 48:  Bài 48. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 1) 29:24:00
 • Bài 49:  Bài 49. Một thời đại trong thi ca (Hoài Thanh - Hoài Chân) (Phần 2) 49:43:00
 • Phần 3: Tổng ôn Tiếng Anh lớp 11
 • Bài 1: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.1. Reading and Vocabulary 45:03:00
 • Bài 2: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.2. Speaking and Listening 55:23:00
 • Bài 3: Unit 1. The generation gap:  Lesson 1.3. Grammar and Writing 38:31:00
 • Bài 4: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.1. Reading and Vocabulary 38:16:00
 • Bài 5: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.2. Speaking and Listening 46:47:00
 • Bài 6: Unit 2. Relationships:  Lesson 2.3. Grammar and Writing 57:37:00
 • Bài 7: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.1. Reading and Vocabulary 54:38:00
 • Bài 8: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.2. Speaking and Listening 45:16:00
 • Bài 9: Unit 3. Becoming independent:  Lesson 3.3. Grammar and Writing 49:48:00
 • Bài 10: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.1. Reading and Vocabulary 47:53:00
 • Bài 11: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.2. Speaking and Listening 45:05:00
 • Bài 12: Unit 4. Caring for those in need:  Lesson 4.3. Grammar and Writing 55:53:00
 • Bài 13: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.1. Reading and Vocabulary 54:59:00
 • Bài 14: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.2. Speaking and Listening 01:24:00
 • Bài 15: Unit 5. Being a part of Asean:  Lesson 5.3. Grammar and Writing 12:04:00
 • Bài 16: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.1. Reading and Vocabulary 54:39:00
 • Bài 17: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.2. Speaking and Listening 51:21:00
 • Bài 18: Unit 6. Global warming:  Lesson 6.3. Grammar and Writing 01:43:00
 • Bài 19: Unit 7. Further education:  Lesson 7.1. Reading and Vocabulary 48:56:00
 • Bài 20: Unit 7. Further education:  Lesson 7.2. Speaking and Listening 59:03:00
 • Bài 21: Unit 7. Further education:  Lesson 7.3. Grammar and Writing 02:39:00
 • Bài 22: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.1. Reading and Vocabulary 59:20:00
 • Bài 23: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.2. Speaking and Listening 56:01:00
 • Bài 24: Unit 8. Our world heritage sites:  Lesson 8.3. Grammar and Writing 52:58:00
 • Bài 25: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.1. Reading and Vocabulary 47:24:00
 • Bài 26: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.2. Speaking and Listening 43:44:00
 • Bài 27: Unit 9. City of the future:  Lesson 9.3. Grammar and Writing 06:27:00
 • Bài 28: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.1. Reading and Vocabulary 11:31:00
 • Bài 29: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.2. Speaking and Listening 53:39:00
 • Bài 30: Unit 10. Healthy lifestyle and longevity:  Lesson 10.3. Grammar and Writing 07:42:00
 • Phần 4: Tổng ôn Toán lớp 11
 • Bài 1: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 1 18:57:00
 • Bài 2: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 2 19:00:00
 • Bài 3: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 3 26:30:00
 • Bài 4: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 4 10:30:00
 • Bài 5: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 5 15:05:00
 • Bài 6: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 6 16:59:00
 • Bài 7: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 1: Các skill CASIO và tự luận xử đẹp Hàm số lượng giác - Phần 7 39:03:00
 • Bài 8: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 1 14:14:00
 • Bài 9: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 2 14:36:00
 • Bài 10: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 2: Kỹ thuật giải 4 Phương trình lượng giác kinh điển - Phần 3 15:44:00
 • Bài 11: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 1 11:43:00
 • Bài 12: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 3: Kỹ năng giải Phương trình bậc 2 và quy về bậc 2 - Phần 2 18:47:00
 • Bài 13: Đại số: Chương 1: Hàm số lượng giác và phương trình lượng giác:  Bài 4: Thủ thuật Phương trình bậc nhất với Sin và Cos 18:11:00
 • Bài 14: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Lý thuyết 12:07:00
 • Bài 15: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 1 14:50:00
 • Bài 16: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 1: Hai Quy tắc đếm kinh điển - Bài tập Phần 2 15:23:00
 • Bài 17: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 1 20:53:00
 • Bài 18: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Lý thuyết Phần 2 14:50:00
 • Bài 19: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 1 18:19:00
 • Bài 20: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 2 21:57:00
 • Bài 21: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 1 Phần 3 15:46:00
 • Bài 22: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 1 16:19:00
 • Bài 23: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 2: Kĩ thuật dùng Tổ hợp, chỉnh hợp, hoán vị xử đẹp bài toán đếm - Bài tập Dạng 2 Phần 2 11:33:00
 • Bài 24: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 1 29:04:00
 • Bài 25: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Lý thuyết Phần 2 06:39:00
 • Bài 26: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 1 13:16:00
 • Bài 27: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 2 14:33:00
 • Bài 28: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 3 11:08:00
 • Bài 29: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 3: Nhị thức Newton - một bí ẩn kinh hoàng - Bài tập Phần 4 18:31:00
 • Bài 30: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Lý thuyết 16:20:00
 • Bài 31: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 1 16:41:00
 • Bài 32: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 2 15:38:00
 • Bài 33: Đại số: Chương 2: Tổ hợp - Xác suất:  Bài 4: Xác Suất - Bài tập Phần 3 17:45:00
 • Bài 34: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 1. Kĩ thuật kinh dị: "quy nạp toán học" 18:56:00
 • Bài 35: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 1 19:24:00
 • Bài 36: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 2 17:00:00
 • Bài 37: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 2. Thủ thuật CASIO và tự luận giải nhanh Dãy số Phần 3 10:47:00
 • Bài 38: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Lý thuyết 18:31:00
 • Bài 39: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 1 13:50:00
 • Bài 40: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 2 15:56:00
 • Bài 41: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 3. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số cộng - Bài tập Phần 3 11:50:00
 • Bài 42: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Lý thuyết 15:09:00
 • Bài 43: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 1 10:06:00
 • Bài 44: Đại số: Chương 3: Dãy số:  Bài 4. Kĩ xảo xử đẹp Cấp số nhân - Bài tập Phần 2 15:17:00
 • Bài 45: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Lý thuyết 31:38:00
 • Bài 46: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 1 17:41:00
 • Bài 47: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 2 25:36:00
 • Bài 48: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 1. Giới hạn của dãy số và Kĩ xảo CASIO cực chất - Bài tập dạng 3 11:37:00
 • Bài 49: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 1 15:44:00
 • Bài 50: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 2 25:19:00
 • Bài 51: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 2. Giới hạn của hàm số và Kĩ xảo CASIO cực chất Phần 3 23:19:00
 • Bài 52: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 1 21:41:00
 • Bài 53: Đại số: Chương 4: Giới hạn:  Bài 3. Kĩ năng xử đẹp Tính liên tục của hàm số Phần 2 18:23:00
 • Bài 54: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 1 24:24:00
 • Bài 55: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 1. Bản chất ảo diệu của 'ĐẠO HÀM' Phần 2 18:40:00
 • Bài 56: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 1 34:07:00
 • Bài 57: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 2 22:13:00
 • Bài 58: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 2. Tuyệt chiêu tính Đạo hàm Phần 3 27:27:00
 • Bài 59: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 1 20:36:00
 • Bài 60: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 2 27:19:00
 • Bài 61: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 3 26:00:00
 • Bài 62: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 3. Công cụ thần thánh 'Phương trình tiếp tuyến' Phần 4 19:00:00
 • Bài 63: Đại số: Chương 5: Đạo hàm:  Bài 4. Ứng dụng của Đạo hàm vào cuộc đời 27:54:00
 • Bài 64: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép tịnh tiến 14:49:00
 • Bài 65: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Bài tập phép tịnh tiến 15:39:00
 • Bài 66: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 1: Phép tịnh tiến và phép dời hình - Lý thuyết phép dời hình 10:49:00
 • Bài 67: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng tâm 09:33:00
 • Bài 68: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng tâm 09:33:00
 • Bài 69: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Lý thuyết đối xứng trục 09:40:00
 • Bài 70: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 1 14:17:00
 • Bài 71: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 2: Phép đối xứng tâm và đối xứng trục - Bài tập đối xứng trục Phần 2 10:47:00
 • Bài 72: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Lý thuyết 18:09:00
 • Bài 73: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 3: Phép quay - Bài tập 10:45:00
 • Bài 74: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 1 15:42:00
 • Bài 75: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 4: Phép vị tự Phần 2 09:20:00
 • Bài 76: Hình học: Chương 1. Phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳng:  Bài 5: Phép đồng dạng 10:20:00
 • Bài 77: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 1 21:33:00
 • Bài 78: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 1. Thuật toán SXL Phần 2 25:58:00
 • Bài 79: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 1 26:11:00
 • Bài 80: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng song song Phần 2 16:27:00
 • Bài 81: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 1 23:41:00
 • Bài 82: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 2 21:46:00
 • Bài 83: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 3. Thủ thuật Đường thẳng và mặt phẳng song song Phần 3 13:03:00
 • Bài 84: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 1 23:11:00
 • Bài 85: Hình học: Chương 2. Đường thẳng và mặt phẳng trong không gian. Quan hệ song song:  Bài 4. Kĩ thuật Hai mặt phẳng song song Phần 2 22:06:00
 • Bài 86: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 1 33:25:00
 • Bài 87: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 2 21:06:00
 • Bài 88: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 1. Tuyệt chiêu Vectơ trong không gian Phần 3 19:43:00
 • Bài 89: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 2. Kĩ xảo Hai đường thẳng vuông góc 37:28:00
 • Bài 90: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 1 25:09:00
 • Bài 91: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 2 28:40:00
 • Bài 92: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 3 31:05:00
 • Bài 93: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 3. Kĩ xảo Đường thẳng vuông góc với mặt phẳng Phần 4 32:06:00
 • Bài 94: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 1 29:45:00
 • Bài 95: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 4. Kĩ xảo Hai mặt phẳng vuông góc Phần 2 27:19:00
 • Bài 96: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 1 33:45:00
 • Bài 97: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 2 32:51:00
 • Bài 98: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 3 32:05:00
 • Bài 99: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 5. Khoảng cách - Thuật toán SXL kỳ diệu Phần 4 20:04:00
 • Bài 100: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 1 29:44:00
 • Bài 101: Hình học: Chương 3. Vectơ trong không gian. Quan hệ vuông góc:  Bài 6. Kĩ thuật tính Góc trong không gian Phần 2 29:42:00
 • Phần 5: Tổng ôn Vật lý lớp 11
 • Bài 1: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 1. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích 45:06:00
 • Bài 2: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 2. Định luật Cu-Lông. Định luật bảo toàn điện tích (tiếp) 46:22:00
 • Bài 3: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 3. Điện trường. Cường độ điện trường 48:09:00
 • Bài 4: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường:  Bài 4. Công của lực điện 29:25:00
 • Bài 5: Chuyên đề 1. Điện tích - Điện trường 33:29:00
 • Bài 6: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 1. Dòng điện không đổi 24:18:00
 • Bài 7: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 2. Điện trở - Định luật Ôm cho đoạn mạch 23:43:00
 • Bài 8: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 3. Điện năng. Công suất điện 43:58:00
 • Bài 9: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi:  Bài 4. Định luật Ôm đối với toàn mạch 41:02:00
 • Bài 10: Chuyên đề 2. Dòng điện không đổi 26:23:00
 • Bài 11: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 1. Dòng điện trong các môi trường (Phần 1) 32:18:00
 • Bài 12: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 2. Dòng điện trong các môi trường (Phần 2) 53:51:00
 • Bài 13: Chuyên đề 3 Dòng điện trong các môi trường:  Bài 3. Dòng điện trong các môi trường (Phần 3) 14:34:00
 • Bài 14: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 1. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt 46:49:00
 • Bài 15: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 2. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp) 20:13:00
 • Bài 16: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 3. Từ trường của dòng điện chạy trong các dây dẫn có hình dạng đặc biệt (tiếp) 52:46:00
 • Bài 17: Chuyên đề 4. Từ trường:  Bài 4. Lực từ 45:21:00
 • Bài 18: Chuyên đề 4. Từ trường 21:39:00
 • Bài 19: Chuyên đề 5. Cảm ứng từ:  Bài 1. Hiện tượng cảm ứng điện từ. Hiện tượng tự cảm 46:08:00
 • Bài 20: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 1. Khúc xạ và phản xạ toàn phần 46:22:00
 • Bài 21: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 2. Lăng kính 49:15:00
 • Bài 22: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 3. Thấu kính mỏng 19:14:00
 • Bài 23: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 4. Thấu kính mỏng (tiếp) 41:53:00
 • Bài 24: Chuyên đề 6. Quang học 46:32:00
 • Bài 25: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 6. Mắt - Các tật của mắt (tiếp) 22:04:00
 • Bài 26: Chuyên đề 6. Quang học:  Bài 7. Kính lúp - Kính hiển vi - kính thiên văn 28:42:00
 • Khóa học liên quan
  Thông tin giảng viên
  Nhóm Giáo viên khối 11
  0 học viên
  Khóa học

  Nhóm giáo viên giảng dạy khối 11 gồm các thầy cô:

  1. Thầy Nguyễn Quý Huy

  2. Cô Nguyễn Hương Xuân "Là một người yêu âm nhạc và thích đọc sách, cô Hương Xuân cho rằng đây là những món ăn tinh thần không thể thiếu để nuôi dưỡng và bồi đắp ngôn từ tốt nhất. Càng nghe nhiều, càng đọc nhiều, các em không những tìm được khoảng thời gian thư giãn cho bản thân mà còn học được cách sử dụng ngôn từ linh hoạt và vốn sống tích cực trong từng trang sách và trong những bài hát hay. Đối với cô, việc dạy học không chỉ dừng lại ở việc truyền đạt lại kiến thức có sẵn trong sách giáo khoa cho học sinh mà còn là chia sẻ về kỹ năng và vốn sống, kinh nghiệm của bản thân để giúp các em có được những định hướng và tìm ra được những phương pháp học tập phù hợp nhất. Bảng vàng thành tích * Là sinh viên 5 tốt giành được học bổng nhiều kì * Đạt danh hiệu học sinh giỏi trong 12 năm học liên tiếp * Học sinh chuyên Văn- Trường THPT Chuyên Biên Hòa- Hà Nam"

  3. Thầy Vũ Việt Tiến "Từng là cựu học sinh Trường chuyên Tổng hợp (Trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên Hà Nội), sau đó thầy Vũ Tiến sang Australia du học tại University of South Australia và làm trong ngành tài chính 6 năm. Sau khi trở về Việt Nam, vì mối lương duyên với nghề , thầy lựa chọn phát triển sự nghiệp trong lĩnh vực biên/phiên dịch và giảng dạy tiếng Anh (chủ yếu là luyện thi tốt nghiệp THPT, thi TOEIC và thi IELTS). Tính đến nay, thầy Vũ Tiến đã có 6 năm kinh nghiệm trong giảng dạy và chắp cánh ước mơ cho rất nhiều em học sinh. Hiện tại thầy đang làm việc trong mảng đào tạo tiếng Anh cho TMS Group. Bảng vàng thành tích * Tốt nghiệp University of South Australia với bằng loại giỏi (Distinction). * 6 năm kinh nghiệm trong giảng dạy. * Thành công cải thiện khả năng phát âm và thành tích học tập của học viên."

  4. Thầy Kim Nhật Trung "Là một người thẳng thắn, trung trực, thầy Kim Nhật Trung được các em học sinh yêu mến và tìm đến các lớp học của thầy nhờ những kiến thức và những phương pháp học tập siêu hiệu quả mà thầy chia sẻ. Trong quá trình dạy, thầy Nhật Trung luôn nhấn mạnh với các em học sinh của mình: ""Vật lí là môn học có tính tương tác và ứng dụng rất cao trong đời sống xã hội. Khi học đến một vấn đề nào đó các bạn hãy cố gắng liên hệ những điều tương tự, các sản phẩm tương quan trong cuộc sống và móc nối các hiện tượng lại với nhau. Điều đó sẽ giúp bạn học giỏi môn Vật lý một cách hiệu quả hơn."" Bảng vàng thành tích * Giáo viên có phương pháp giảng dạy hiệu quả được yêu thích. * Thành công đưa hàng ngàn học sinh vào Đại Học. * Nhiều học sinh đạt kết quả cao trong các kì thi tuyển sinh."

  5. Cô Lê Thúy Hằng "Từ một cô bé say mê môn toán với mơ ước một ngày trở thành giáo viên dạy Toán và luôn có nỗi sợ đặc biệt từ những ngày tiếp xúc với môn Hóa, cô Lê Thị Thúy Hằng bắt đầu có một niềm thích thú vì muốn khám phá môn Hóa có khó như mọi người thường nghĩ hay không khi cô bước chân vào lớp 10. Điều kì diệu đã xảy ra, càng tiếp xúc, càng khám phá cô lại càng yêu thích môn Hóa và đạt được những kết quả tốt nằm ngoài sự kì vọng của bản thân. Chính từ sự khám phá và suy nghĩ không sợ khó ấy, cho đến ngày hôm nay sau khi đã trở thành giáo viên dạy Hóa suốt 20 năm, dìu dắt lớp lớp thế hệ học sinh, câu truyện truyền lửa của cô đã giúp cho nhiều học sinh đẩy lùi nỗi sợ môn Hóa. Cô luôn nhắc nhở học sinh của mình cần phải ghi nhớ một điều: "Điều quan trọng nhất là không sợ khó. Đừng bao giờ nghĩ môn này khó, môn kia dễ. Hãy coi nó bình thường như cái gì bạn thường cho là dễ nhất. Khi đó bạn sẽ dễ dàng vượt qua nó". Bảng vàng thành tích * Đạt danh hiệu Giáo viên giỏi của tỉnh Hưng Yên trong thời gian dạy từ 1999-2009. * Tham gia đào tạo HSG thi HSG cụm Từ Liêm - Thanh Xuân cho THPT Lomonoxop Hà Nội 2009-2012. * Hiện tại đang tham gia giảng dạy tại ĐH Tài Nguyên và Môi Trường Hà Nội và giảng dạy thỉnh giảng cho trường THPT Lomonoxop và PT Quốc Tế Việt Nam"

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  5,000đ /ngày
  Gói luyện thi Học thủ khoa
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK HT gửi 9285
  • Thời lượng: 112 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 248 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu