Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+

Khóa học luyện thi THPT QG môn Toán do thầy Nguyễn Quý Huy giảng dạy là khóa học ôn luyện những kiến thức của môn Toán lớp 12 THPT. Khóa học với 139 bài giảng được chia thành các chương: hàm số, hình học,….giúp cho học sinh ôn luyện những kiến thức môn Toán để chuẩn bị cho kỳ thi THPT.
Bạn sẽ học được gì
Giới thiệu khóa học

Sau khóa học bạn sẽ: Nắm chắc các kiến thức của môn Toán Ôn luyện đề thi Mục tiêu đạt điểm 8+ môn Toán

Nội dung khóa học
Phần 1: BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
Phần 2: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1: HÀM SỐ
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1 00:14:58
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2 00:14:22
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 3 00:10:44
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1 00:08:07
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2 00:09:50
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 3 00:13:16
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 4 00:15:34
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 1 00:15:42
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2 00:10:34
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 1 00:10:09
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 2 00:12:13
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 3 00:11:17
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Lý thuyết 00:07:12
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 1 00:09:10
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 2 00:10:59
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 3 00:07:58
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Lý thuyết 00:12:34
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO 00:10:10
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 2 00:12:28
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 1 00:14:33
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 2 00:09:07
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 3 00:12:40
 • Bài 7: Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 1 00:14:41
 • Bài 7: Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 2 00:10:33
 • Bài 8: Phương pháp kinh dị - cô lập tham số m 00:12:02
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.1 00:15:47
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.2 00:14:55
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.3 00:51:00
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.4 00:24:23
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.5 00:11:53
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.5 00:13:03
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.1 00:05:43
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.2 00:11:41
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.3 00:09:41
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.4 00:12:49
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.1 00:19:48
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.2 00:07:30
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.3 00:19:48
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.4 00:16:43
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.5 00:31:03
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.6 00:43:22
 • Phần 3: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 1 00:09:47
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 2 00:11:17
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 3 00:09:22
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 4 00:17:48
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 1 00:12:12
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 2 00:07:08
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 3 00:11:30
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 1 00:09:07
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 2 00:14:11
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 3 00:14:11
 • Bài 4: Bí quyết xử đẹp Bất phương trình mũ và lôgarit 00:12:02
 • Bài 4: Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 1 00:12:22
 • Bài 5: Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 2 00:10:30
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.1 00:14:56
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.2 00:10:39
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.3 00:14:36
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.4 00:09:18
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.5 00:27:17
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.1 00:05:15
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.2 00:08:37
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.3 00:09:12
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.4 00:18:44
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.5 00:16:29
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.1 00:09:39
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.2 00:18:24
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.3 00:17:08
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.4 00:16:39
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.5 00:27:57
 • Phần 4: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 1: Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 1 00:15:13
 • Bài 1: Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 2 00:15:51
 • Bài 2: Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 1 00:15:51
 • Bài 2: Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 2 00:09:37
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 1 00:14:08
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 2 00:16:29
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 3 00:11:48
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 1 00:16:53
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 2 00:15:30
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 3 00:17:05
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.1 00:19:44
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.2 00:35:58
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.3 00:25:51
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.4 00:23:20
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.5 00:24:52
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.1 00:23:13
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.2 00:08:00
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.3 00:11:30
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.4 00:31:38
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.5 -(Phần 1) 00:34:05
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.5 - (Phần 2) 00:08:18
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.1 00:25:23
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.2 00:12:54
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.3 00:17:08
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.4 00:34:10
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.5 00:21:04
 • Thông tin giảng viên
  Nguyễn Quý Huy
  0 học viên
  Khóa học

  1) Khi còn là học sinh, thầy Huy từng: - Đạt 10 điểm toán tuyệt đối thi 9 vào 10 Tp. Hà Nội - Giải nhì thi học sinh giỏi toán 12 toàn Tp.Hà Nội với tổng số điểm 18/20. - Thi đại học đạt 29 điểm (toán 10, lý 10, hóa 9) - chuyên nghành Toán tin và điều khiển tại ĐH Bách Khoa Hà Nội – Top 200 người thi ĐH điểm cao nhất Việt Nam. 2) Năm 20 tuổi, đồng sáng lập Công ty cổ phần đào tạo STA. 3) Tác giả các cuốn sách: Bí kíp học tập toàn diện, Bí kíp công thức toán, Sách và DVD Bấm máy tính siêu đẳng 10-11-12. 4) Thầy giáo chuyên dạy Toán 10-11-12 và luyện thi đại học. 5) Diễn giả khóa học “Khơi dậy cảm hứng và chia sẻ phương pháp học tập” tại nhiều trường ở Bắc Giang, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Nội,.... 6) Diễn giả khóa học “Giữ vững tâm lý phòng thi” dành cho học sinh 9 thi lên 10 và 12 thi đại học. 7) Thầy Huy là gương mặt quen thuộc trên các tờ báo uy tín: vtv.vn, tuoitrethudo,….

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  100,000đ /ngày
  Gói khóa học Vietjack
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK VJ100 gửi 9285
  • Thời lượng: 35 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 139 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu