Luyện đề môn Tiếng Anh - luyện thi THPT Quốc Gia - Cô Vũ Thanh Hoa

Khóa học luyện đề thi THPT QG môn Tiếng Anh do cô Vũ Thanh Hoa giảng dạy là khóa học ôn luyện những kiến thức của môn Tiếng Anh học toàn cấp THPT. Khóa học với 40 bài được chia thành các phần thường gặp trong đề thi THPT quốc gia giúp cho học sinh ôn luyện những kiến thức môn Tiếng Anh để chuẩn bị cho kỳ thi.
Bạn sẽ học được gì
Giới thiệu khóa học

Sau khóa học bạn sẽ: Nắm chắc các kiến thức của môn Tiếng Anh Ôn luyện đề thi Mục tiêu đạt điểm 8+ môn Tiếng Anh

Nội dung khóa học
Phần 1: NGỮ PHÁP
 • Bài 1: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 1 00:17:42
 • Bài 2: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 2 00:15:18
 • Bài 3: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 3 00:11:41
 • Bài 4: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 4 00:10:39
 • Bài 5: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 5 00:12:05
 • Bài 6: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 6 00:18:21
 • Bài 7: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 7 00:15:55
 • Bài 8: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 1 00:26:20
 • Bài 9: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 2 00:19:50
 • Bài 10: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 3 00:15:25
 • Bài 11: Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 1 00:30:10
 • Bài 12: Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 2 00:18:33
 • Bài 13: Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 1 00:14:22
 • Bài 14: Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 2 00:13:20
 • Bài 15: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 1 00:22:37
 • Bài 16: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 2 00:19:04
 • Bài 17: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 3 00:10:38
 • Bài 18: Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 1 00:19:05
 • Bài 19: Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 2 00:06:59
 • Bài 20: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 1 00:14:44
 • Bài 21: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 2 00:06:37
 • Bài 22: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 3 00:15:55
 • Bài 23: Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 1 00:22:16
 • Bài 24: Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 2 00:14:05
 • Bài 25: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 1 00:28:52
 • Bài 26: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 2 00:06:33
 • Bài 27: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 3 00:20:11
 • Bài 28: Chuyên đề 10 Liên từ (conjunctions) 00:34:40
 • Bài 29: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 1 00:06:29
 • Bài 30: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 2 00:05:06
 • Bài 31: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 3 00:06:00
 • Bài 32: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 1 00:12:24
 • Bài 33: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 2 00:12:02
 • Bài 34: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 3 00:07:05
 • Bài 35: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 1 00:14:34
 • Bài 36: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 2 00:12:35
 • Bài 37: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 3 00:13:15
 • Bài 38: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 1 00:19:51
 • Bài 39: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 2 00:09:36
 • Bài 40: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 3 00:12:05
 • Bài 41: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 4 00:12:27
 • Bài 42: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 1 00:16:02
 • Bài 43: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 2 00:18:49
 • Bài 44: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 3 00:12:14
 • Bài 45: Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 1 00:17:03
 • Bài 46: Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 2 00:15:58
 • Bài 47: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 1 00:11:24
 • Bài 48: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 2 00:12:27
 • Bài 49: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 3 00:16:34
 • Bài 50: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 4 00:14:17
 • Bài 51: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 1 00:13:36
 • Bài 52: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 2 00:09:38
 • Bài 53: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 3 00:09:50
 • Bài 54: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 4 00:08:09
 • Bài 55: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 5 00:10:19
 • Bài 56: Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 1 00:15:57
 • Bài 57: Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 2 00:13:22
 • Bài 58: Chuyên đề 20 Kỹ năng đọc (reading skills) 00:14:03
 • Bài 59: Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 1 00:14:37
 • Bài 60: Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 2 00:08:34
 • Thông tin giảng viên
  Vũ Thanh Hoa
  0 học viên
  Khóa học

  Cô là Hoa – giáo viên Tiếng anh đầy tình yêu thương và khát vọng. Cô chuyên luyện thi Tiếng anh THPT và Đại học.Cô có kinh nghiệm giảng dạy Tiếng anh hơn 12 năm. Cô có một ước mơ: các con học sinh Việt Nam đều là những con người khỏe mạnh, kiến thức tốt và luôn mang trong mình những ước mơ, hoài bão lớn. Để đi bất cứ đâu trên thế giới này, các con tự hào nói rằng : “ Tôi là người Việt Nam”. Trong tâm trí và trái tim của cô lúc nào cũng vang vọng 2 câu nói bất hủ, đầy cảm hứng. Ông William A Warrd từng nói: “Người thầy trung bình chỉ biết nói, Người thầy giỏi biết giải thích, Người thầy xuất chúng biết minh họa, Người thầy vĩ đại biết cách truyền cảm hứng .” Hay như ông Usinxki cũng từng nói: “Sự gương mẫu của người thầy giáo là tia sáng mặt trời thuận lợi nhất đối với sự phát triển tâm hồn non trẻ mà không có gì thay thế được.” Với trái tim đầy tình yêu thương của mình, cô tin cô truyền được cảm hứng, cũng như động lực trong việc học Tiếng anh cho các con. Các con hãy luôn nhớ rằng các con học giỏi Tiếng anh không những chỉ để thi vào Đại học mà Tiếng anh là phương tiện đưa các con đến với thành công và hạnh phúc một cách hiệu quả nhất. Tiếng anh là môn học quan trọng như thế nào chắc cô không cần phải thích thêm nữa nhỉ. Đối với cô học giỏi tiếng anh thôi cũng chưa đủ đâu. Các con cần phải luyện rèn thêm nhiều kĩ năng mềm và kĩ năng sống nữa. Vì thế khi cô dạy học, cô đều lồng ghép các bài học về cuộc sống, bài học đạo dức cho các con học sinh thân yêu của cô.Bởi “Nhà trường chỉ cho chúng ta chiếc chìa khóa tri thức, học trong cuộc sống là công việc cả đời.”. Bill Gates Khi cô viết nên những dòng tâm sự này thì chắc các con cũng đang còn nhiều băn khoăn trong việc chọn ngành nghề và trường Đại Học phải không?Các con cần phải đưa ra mục tiêu của bản thân mình ngay nhé.Khi có mục tiêu rồi thì cần phải đưa ra phương pháp hành công ngay nhé. Trong quá trình ôn thi vào Đại học, các con sẽ phải luôn luôn giữ vững tinh thần lạc quan, tinh thần của một “Chiến Binh”. Cô sẽ luôn đồng hành cùng các con với môn học Tiếng Anh nhé. Cô chúc các con đạt được ước mơ của mình và hãy luôn nhớ rằng: cô giáo Hoa, cô giáo của tình yêu thương và khát vọng sẽ luôn ở bên các con, đồng hành cùng các con đi đến cổng trường Đại học – khởi đầu trong hành trình thực hiện ước mơ nhé. Yêu các con nhiều nhé! Ms Hoa

  rate Đánh giá của học viên (0 đánh giá)
  rate 0
  Đánh giá
  5 sao
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  • 0%
  100,000đ /ngày
  Gói khóa học Vietjack
  Đăng ký học Đăng ký nhanh, soạn DK VJ100 gửi 9285
  • Thời lượng: 35 giờ 59 phút
  • Giáo trình: 60 bài giảng
  • Sở hữu khóa học trọn đời
  • Soạn DT gửi 9285 (1000đ/ngày) để được miễn phí data truy cập mobiEdu