1. Trang chủ
 2. Khóa học combo
 3. Gói khóa học Vietjack (ED100)

Gói khóa học Vietjack

Gói ôn thi THPT Quốc gia
Giá cước 100.000đ/30 ngày
Ôn luyện, thi thử đánh giá năng lực
Gói cước bao gồm mSkill, MobiStudy, HiClass
1. Luyện đề môn Văn - Luyện thi THPT Quốc gia - thầy Nguyễn Huy Hoàng
2. Luyện thi THPTQG môn Toán - Thầy Nguyễn Quý Huy - MỤC TIÊU 8+
Phần 1: BÍ KÍP HỌC GIỎI TOÁN CÙNG THẦY HUY
Phần 2: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 1: HÀM SỐ
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 1 00:14:58
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 2 00:14:22
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Lý thuyết phần 3 00:10:44
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 1 00:08:07
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 2 00:09:50
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 3 00:13:16
 • Bài 2: Bí quyết xử nhanh Đồng biến, Nghịch biến - Bài tập Phần 4 00:15:34
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 1 00:15:42
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Lý thuyết phần 2 00:10:34
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 1 00:10:09
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 2 00:12:13
 • Bài 3: Kỹ thuật giải Cực trị của hàm số - Bài tập phần 3 00:11:17
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Lý thuyết 00:07:12
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 1 00:09:10
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 2 00:10:59
 • Bài 4: Kỹ năng tìm Min - Max của hàm số - Bài tập phần 3 00:07:58
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Lý thuyết 00:12:34
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 1- Tự luận và MẸO Bấm máy tính CASIO 00:10:10
 • Bài 5: Tuyệt chiêu tìm Tiệm cận - Bài tập phần 2 00:12:28
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 1 00:14:33
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 2 00:09:07
 • Bài 6: Kỹ năng giải nhanh Đồ thị hàm số - Phần 3 00:12:40
 • Bài 7: Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 1 00:14:41
 • Bài 7: Kỹ thuật xử lý bài toán Tương giao đồ thị - Phần 2 00:10:33
 • Bài 8: Phương pháp kinh dị - cô lập tham số m 00:12:02
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.1 00:15:47
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.2 00:14:55
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.3 00:51:00
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.4 00:24:23
 • Bài 9: Bài tập hàm số - Phần 1.5 00:11:53
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.5 00:13:03
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.1 00:05:43
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.2 00:11:41
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.3 00:09:41
 • Bài 10: Bài tập hàm số - Phần 2.4 00:12:49
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.1 00:19:48
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.2 00:07:30
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.3 00:19:48
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.4 00:16:43
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.5 00:31:03
 • Bài 11: Bài tập hàm số - Phần 3.6 00:43:22
 • Phần 3: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 2: HÀM SỐ LŨY THỪA, HÀM SỐ MŨ, HÀM SỐ LOGARIT
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 1 00:09:47
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 2 00:11:17
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 3 00:09:22
 • Bài 1: Khai quật các Công thức Luỹ thừa và Loagrit - Phần 4 00:17:48
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 1 00:12:12
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 2 00:07:08
 • Bài 2: Tuyệt chiêu xử lý Hàm số luỹ thừa, mũ và lôgarit - Phần 3 00:11:30
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 1 00:09:07
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 2 00:14:11
 • Bài 3: Bí quyết xử đẹp Phương trình mũ và lôgarit - Phần 3 00:14:11
 • Bài 4: Bí quyết xử đẹp Bất phương trình mũ và lôgarit 00:12:02
 • Bài 4: Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 1 00:12:22
 • Bài 5: Tuyệt chiêu giải nhanh Lãi suất - Phần 2 00:10:30
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.1 00:14:56
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.2 00:10:39
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.3 00:14:36
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.4 00:09:18
 • Bài 6: Bài tập logarit - Phần 1.5 00:27:17
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.1 00:05:15
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.2 00:08:37
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.3 00:09:12
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.4 00:18:44
 • Bài 7: Bài tập logarit - Phần 2.5 00:16:29
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.1 00:09:39
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.2 00:18:24
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.3 00:17:08
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.4 00:16:39
 • Bài 8: Bài tập logarit - Phần 3.5 00:27:57
 • Phần 4: ĐẠI SỐ - CHƯƠNG 3: NGUYÊN HÀM, TÍCH PHÂN VÀ ỨNG DỤNG
 • Bài 1: Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 1 00:15:13
 • Bài 1: Bảng nguyên hàm – có khác gì bảng cửu chương ? - Phần 2 00:15:51
 • Bài 2: Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 1 00:15:51
 • Bài 2: Kỹ thuật tính Nguyên hàm - Phần 2 00:09:37
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 1 00:14:08
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 2 00:16:29
 • Bài 3: Kỹ xảo tính Tích phân cực chất - Phần 3 00:11:48
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 1 00:16:53
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 2 00:15:30
 • Bài 4: Ứng dụng của Tích phân vào cuộc đời - Phần 3 00:17:05
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.1 00:19:44
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.2 00:35:58
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.3 00:25:51
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.4 00:23:20
 • Bài 5: Bài tập tích phân - Phần 1.5 00:24:52
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.1 00:23:13
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.2 00:08:00
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.3 00:11:30
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.4 00:31:38
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.5 -(Phần 1) 00:34:05
 • Bài 6: Bài tập tích phân - Phần 2.5 - (Phần 2) 00:08:18
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.1 00:25:23
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.2 00:12:54
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.3 00:17:08
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.4 00:34:10
 • Bài 7: Bài tập tích phân - Phần 3.5 00:21:04
 • 3. Luyện đề môn Tiếng Anh - luyện thi THPT Quốc Gia - Cô Vũ Thanh Hoa
  Phần 1: NGỮ PHÁP
 • Bài 1: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 1 00:17:42
 • Bài 2: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 2 00:15:18
 • Bài 3: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 3 00:11:41
 • Bài 4: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 4 00:10:39
 • Bài 5: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 5 00:12:05
 • Bài 6: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 6 00:18:21
 • Bài 7: Chuyên đề 1 Các thì (tenses) - Phần 7 00:15:55
 • Bài 8: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 1 00:26:20
 • Bài 9: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 2 00:19:50
 • Bài 10: Chuyên đề 2 Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và động từ (subject – verb agreement)-Phần 3 00:15:25
 • Bài 11: Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 1 00:30:10
 • Bài 12: Chuyên đề 3 Danh động từ và động từ nguyên thể (gerund and infinitive) - Phần 2 00:18:33
 • Bài 13: Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 1 00:14:22
 • Bài 14: Chuyên đề 4 Câu giả định (subjunctive) - Phần 2 00:13:20
 • Bài 15: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 1 00:22:37
 • Bài 16: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 2 00:19:04
 • Bài 17: Chuyên đề 5 Mệnh đề quan hệ (relative clauses) - Phần 3 00:10:38
 • Bài 18: Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 1 00:19:05
 • Bài 19: Chuyên đề 6 Câu gián tiếp (reported speech) - Phần 2 00:06:59
 • Bài 20: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 1 00:14:44
 • Bài 21: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 2 00:06:37
 • Bài 22: Chuyên đề 7 Câu so sánh (Comparison) - Phần 3 00:15:55
 • Bài 23: Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 1 00:22:16
 • Bài 24: Chuyên đề 8 Câu điều kiện (Conditional sentences) - Phần 2 00:14:05
 • Bài 25: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 1 00:28:52
 • Bài 26: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 2 00:06:33
 • Bài 27: Chuyên đề 9 Câu đảo ngữ (Inversion) - Phần 3 00:20:11
 • Bài 28: Chuyên đề 10 Liên từ (conjunctions) 00:34:40
 • Bài 29: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 1 00:06:29
 • Bài 30: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 2 00:05:06
 • Bài 31: Chuyên đề 11 Giới từ (prepositions) - Phần 3 00:06:00
 • Bài 32: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 1 00:12:24
 • Bài 33: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 2 00:12:02
 • Bài 34: Chuyên đề 12 Mạo từ (articles) - Phần 3 00:07:05
 • Bài 35: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 1 00:14:34
 • Bài 36: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 2 00:12:35
 • Bài 37: Chuyên đề 13 Các từ (cụm từ) diễn tả số lượng (expressions of quantity) - Phần 3 00:13:15
 • Bài 38: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 1 00:19:51
 • Bài 39: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 2 00:09:36
 • Bài 40: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 3 00:12:05
 • Bài 41: Chuyên đề 14 Câu bị động (passive voice) - Phần 4 00:12:27
 • Bài 42: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 1 00:16:02
 • Bài 43: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 2 00:18:49
 • Bài 44: Chuyên đề 15 Cấu tạo từ (word formation) - Phần 3 00:12:14
 • Bài 45: Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 1 00:17:03
 • Bài 46: Chuyên đề 16 Sự kết hợp từ (collocations) - Phần 2 00:15:58
 • Bài 47: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 1 00:11:24
 • Bài 48: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 2 00:12:27
 • Bài 49: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 3 00:16:34
 • Bài 50: Chuyên đề 17 Mệnh đề trạng ngữ (adverbial clauses) - Phần 4 00:14:17
 • Bài 51: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 1 00:13:36
 • Bài 52: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 2 00:09:38
 • Bài 53: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 3 00:09:50
 • Bài 54: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 4 00:08:09
 • Bài 55: Chuyên đề 18 Ngữ âm (phonetics) - Phần 5 00:10:19
 • Bài 56: Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 1 00:15:57
 • Bài 57: Chuyên đề 19 Chức năng giao tiếp (communication skills) - Phần 2 00:13:22
 • Bài 58: Chuyên đề 20 Kỹ năng đọc (reading skills) 00:14:03
 • Bài 59: Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 1 00:14:37
 • Bài 60: Chuyên đề 21 Cụm động từ (phrasal verbs) - Phần 2 00:08:34
 • 4. Luyện thi THPTQG môn Vật lý- Thầy Kim Nhật Trung- MỤC TIÊU 8+
  Phần 4: CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 2: ỨNG DỤNG VÒNG TRÒN LƯỢNG GIÁC - 03
  Phần 5: CHƯƠNG 1: DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - CHỦ ĐỀ 1: ĐẠI CƯƠNG DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA - DẠNG 3: ĐỒ THỊ DAO ĐỘNG ĐIỀU HÒA
  Phần 11: CHƯƠNG 2: SÓNG CƠ HỌC - CHUYÊN ĐỀ 2: GIAO THOA SÓNG CƠ
  Phần 15: CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 2: MẠCH RLC CHỈ CHỨA MỘT PHẦN TỬ
  Phần 16: CHƯƠNG 3: ĐIỆN XOAY CHIỀU - CHUYÊN ĐỀ 3: MẠCH RLC NỐI TIẾP
 • Bài 100: Dạng 1: Mạch R, L, C nối tiếp (Phần 1) 00:22:34
 • Bài 101: Dạng 1: Mạch R, L, C nối tiếp (Phần 2) 00:22:11
 • Bài 102: Dạng 2: Viết biểu thức điện áp 00:23:27
 • Bài 103: Dạng 3: Đồ thị mạch R, L, C cơ bản 00:17:04
 • Bài 104: Dạng 4: Sử dụng máy tính cầm tay để giải bài toán điện xoay chiều 00:37:45
 • Bài 105: Dạng 5: Bài toán liên quan cộng hưởng. Độ lệch pha (Phần 1) 00:33:29
 • Bài 106: Dạng 5: Bài toán liên quan cộng hưởng. Độ lệch pha (Phần 2) 00:17:32
 • Bài 107: Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 1) 00:19:53
 • Bài 108: Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 2) 00:20:38
 • Bài 109: Dạng 6: Công suất. Hệ số công suất (Phần 3) 00:32:39
 • Bài 110: Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 1 00:37:43
 • Bài 111: Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 2.1 00:10:16
 • Bài 112: Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 2.2 00:31:17
 • Bài 113: Dạng 7: Phương pháp giản đồ vec-tơ - Phần 3 00:24:28
 • Bài 114: Dạng 8. Thay đổi cấu trúc mạch. Hộp đen (Phần 1) 00:36:14
 • Bài 115: Dạng 8. Thay đổi cấu trúc mạch. Hộp đen (Phần 2) 00:12:54
 • Bài 116: Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 1 - Dùng phương trình lượng giác - VTLG) 00:36:09
 • Bài 117: Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 2 - Cộng các giá trị tức thời) 00:14:27
 • Bài 118: Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 3 - Quan hệ giữa các giá trị tức thời với giá trị hiệu dụng (dạng vuông pha)) 00:16:41
 • Bài 119: Dạng 9: Giá trị tức thời (Loại 4 - Bài toán tức thời liên quan đến hộp đên bí ẩn (hộp kín X)) 00:13:20
 • Bài 120: Dạng 10: Phương pháp chuẩn hoá số liệu (Phần 1) 00:17:15
 • Bài 121: Dạng 10: Phương pháp chuẩn hoá số liệu (Phần 2) 00:23:42
 • Bài 122: Dạng 11. Cực trị liên quan đến cộng hưởng (Phần 1.1) 00:18:32
 • Bài 123: Dạng 11. Cực trị liên quan đến cộng hưởng (Phần 1.2) 00:33:31
 • Bài 124: Dạng 11. Cực trị liên quan đến R thay đổi (Phần 2.1) 00:29:20
 • Bài 125: Dạng 11. Cực trị liên quan đến R thay đổi (Phần 2.2) 00:19:28
 • Bài 126: Dạng 11. Cực trị liên quan đến L thay đổi 00:31:41
 • Bài 127: Dạng 11. Cực trị liên quan đến C thay đổi (Phần 3.1) 00:25:55
 • Bài 128: Dạng 11. Cực trị liên quan đến C thay đổi (Phần 3.2) 00:22:28
 • Phần 19: CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - CHUYÊN ĐỂ 2: ĐIỆN TỪ TRƯỜNG, SÓNG ĐIỆN TỪ
  Phần 20: CHƯƠNG 4: DAO ĐỘNG VÀ SÓNG ĐIỆN TỪ - CHUYÊN ĐỂ 3: TRUYỀN THÔNG BẰNG SÓNG ĐIỆN TỪ
  Phần 23: CHƯƠNG 6
  Phần 24: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 1: Đại cương hạt nhân nguyên tử
  Phần 25: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 2: Phản ứng hạt nhân
  Phần 26: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ
  Phần 27: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Trắc nghiệm định tính 01
  Phần 28: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Các dạng bài tập cơ bản 02
  Phần 29: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 3: Phóng xạ. Các dạng bài tập nâng cao. 03
  Phần 30: CHƯƠNG 7: HẠT NHÂN NGUYÊN TỬ - CHUYÊN ĐỀ 5: Phản ứng phân hạch. Nhiệt hạch
  5. Luyện thi THPTQG môn Hóa Học- Thầy Trần Thế Anh- MỤC TIÊU 8+
  Phần 2: CHUYÊN ĐỀ KĨ THUẬT TỨ TRỤ CƠ BẢN
 • Bài 1: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hiệu suất phản ứng este hóa 00:36:39
 • Bài 2: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập este phản ứng với dung dịch kiềm 00:28:48
 • Bài 3: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập este của Phenol 00:38:31
 • Bài 4: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy este 00:23:05
 • Bài 5: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập tìm công thức este 00:21:19
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 1 00:18:16
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 2 00:12:57
 • Bài 6: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Chất béo - Phần 3 00:10:10
 • Bài 7: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Cacbonhidrat 00:16:44
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 1 00:15:05
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập đốt cháy Amin - Phần 2 00:12:58
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 1 00:11:36
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập tính bazo của Amin - Phần 2 00:11:23
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 1 00:13:13
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Giải bài tập Aminoaxit - Phần 2 00:09:56
 • Bài 11: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit loãng 00:10:30
 • Bài 12: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với axit đặc 00:14:08
 • Bài 13: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit loãng 00:12:16
 • Bài 14: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Hợp chất của Fe và Cu tác dụng với axit đặc 00:21:06
 • Bài 15: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Kim loại tác dụng với muối 00:16:20
 • Bài 16: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất của Fe và Cu với môi trường H+ và 00:18:41
 • Bài 17: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài bài tập dung dịch Fe2+ với Ag+ 00:20:21
 • Bài 18: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập hợp chất chứa S với axit đặc 00:16:08
 • Bài 19: Kĩ Thuật ĐẶC THÙ: Fe, S tác dụng HNO3 00:11:29
 • Bài 20: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm ,kiềm thổ và oxit tác dụng v 00:07:50
 • Bài 21: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập kim loại kiềm, kiềm thổ, oxit và Al tác dụ 00:16:31
 • Bài 22: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập AlO2- tác dụng với H+ 00:16:55
 • Bài 23: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập Al3+ tác dụng với OH- 00:12:34
 • Bài 24: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H+ và HCO3; CO32- 00:07:33
 • Bài 25: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập CO2 tác dụng với dung dịch kiềm 00:07:33
 • Bài 26: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Giải bài tập H3PO4 tác dụng với dung dịch kiềm 00:11:22
 • Bài 27: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Khử oxit kim loại 00:11:44
 • Bài 28: Kĩ thuật giải bài toán NH3 00:10:30
 • Bài 29: Kĩ thuật giải bài toán Điện phân 00:19:33
 • Phần 3: CÁC CHUYÊN ĐỀ NÂNG CAO
 • Bài 1: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công thức đốt cháy cho bài toán đốt cháy Hidrocacbon 00:24:55
 • Bài 2: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Công Thức đốt cháy cho hợp chất C,H,O 00:39:47
 • Bài 3: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Tư duy dồn chất đốt cháy Ancol 00:18:40
 • Bài 4: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích – Phần 1 00:13:42
 • Bài 5: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Độ lệch thể tích - Phần 2 00:10:15
 • Bài 6: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Dồn chất và Xếp hình 00:34:41
 • Bài 7: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 1 00:12:10
 • Bài 8: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 2 00:06:50
 • Bài 9: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 3 00:11:14
 • Bài 10: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi e lấy điện tích âm – Phần 4 00:06:54
 • Bài 11: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Đổi điện tích âm lấy điện tích âm 00:12:55
 • Bài 12: Kĩ thuật ĐẶC THÙ: Phân bố điện tích âm 00:13:34
 • Bài 13: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 1 00:12:39
 • Bài 14: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 2 00:16:22
 • Bài 15: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Phân chia nhiệm vụ H+ - Phần 3 00:09:24
 • Bài 16: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán CO2 tác dụng với OH- 00:15:15
 • Bài 17: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài toán H3PO4 tác dụng với OH- 00:11:22
 • Bài 18: Kĩ thuật TỨ TRỤ: Điền số cho bài tập về Al 00:07:32
 • Bài 19: Kĩ thuật giải bài toán NH3 00:10:30
 • Bài 20: Kĩ thuật giải bài toán Điện phân 00:19:33
 • Bài 21: TƯ DUY GIẢI TOÁN ĐIỆN PHÂN 00:24:12
 • Bài 22: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P1 00:25:22
 • Bài 23: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P2 00:25:20
 • Bài 24: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P3 00:11:01
 • Bài 25: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P4 00:14:15
 • Bài 26: TƯ DUY CHIỀU DỌC – GIẢI CÁC CÂU VẬN DỤNG TRONG ĐỀ THI THPT QUỐC GIA – P5 00:12:05
 • 6. Luyện thi THPTQG Môn Sinh - Thầy Nguyễn Viết Trung
  Phần 3: CHUYỂN ĐỀ 2: TÍNH QUY LUẬT CỦA HIỆN TƯỢNG DI TRUYỀN
 • Bài 11: Một số khái niệm và các phương pháp nghiên cứu di truyền 00:30:07
 • Bài 12: Quy luật di truyền của Menđen- Quy luật phân ly độc lập 00:12:07
 • Bài 13: Tương tác gen và tác động đa hiệu của gen 00:11:31
 • Bài 14: Liên kết gen, hoán vị gen 00:15:04
 • Bài 15: Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 1 00:15:55
 • Bài 16: Di truyền giới tính và di truyền liên kết giới tính Phần 2 00:20:46
 • Bài 17: Di truyền qua tế bào chất 00:10:11
 • Bài 18: Ảnh hưởng của môi trường lên biểu hiện của gen 00:10:37
 • Bài 19: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền Phần 1 00:28:49
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 1 00:20:16
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li Phần 2 00:19:52
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 1 00:23:38
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân li độc lập Phần 2 00:23:29
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 1 00:30:31
 • Bài 20: Bài tập: Phương pháp giải một số dạng bài tập tính quy luật của hiện tượng di truyền - Quy luật phân di truyền của Moocgan Phần 2 00:29:37
 • Phần 4: CHUYÊN ĐỀ 3: DI TRUYỀN QUẦN THỂ
  Phần 7: CHUYÊN ĐỀ 6: TIẾN HÓA
  Gói khóa học Vietjack (ED100)
  5,000,001đ 100,000đ/Tháng
  Gói khóa học Vietjack (ED100)
  ĐĂNG KÝ NGAY
  SOẠN DK ED100 gửi 9285
  Khóa học phù hợp với bạn
  Chinh phục excel công sở
  Nguyễn Thành Đông
  Làm chủ giọng nói
  Trần Thị Minh Hải
  Massage uyên ương
  Bác sĩ Lê Hải
  Phát âm chuẩn Tiếng Anh
  Vũ Thùy Linh (Linh Vũ)
  Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
  Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)
  Dare to Speak
  Kiều Trang
  Lớp 6
  Nhóm Giáo viên khối 6
  Lớp 7
  Nhóm Giáo viên khối 7
  Lớp 8
  Nhóm Giáo viên khối 8
  Lớp 9
  Nhóm Giáo viên khối 9
  Lớp 4
  Nhóm Giáo viên khối 4
  Lớp 5
  Nhóm Giáo viên khối 5
  Lớp 10
  Nhóm Giáo viên khối 10
  Lớp 11
  Nhóm Giáo viên khối 11
  Ngữ pháp tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học tiếng Trung qua bài hát
  Trần Thị Phương Liên
  Luyện nghe tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Học từ vựng trong tiếng Trung
  Trần Thị Phương Liên
  Gói khóa học Kỹ năng chung
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Ngoại ngữ
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Gói khóa học Sống hạnh phúc
  Nhóm giảng viên cao cấp
  Yêu lại ngữ pháp
  Cô Nguyệt Nga
  Vẽ chân dung nam
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ chân dung nữ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ biển quảng cáo
  Nguyễn Doãn Sơn
  Vẽ tượng mặt nạ
  Nguyễn Doãn Sơn
  Làm chủ tuổi 20
  Dương Duy Bách
  Tập Yoga ngay tại nhà
  Biền Hồng Thương
  Yoga và Sức khỏe
  Biền Hồng Thương
  Du lịch
  Biền Hồng Thương
  Sản xuất sản phẩm và tạo ra giá trị
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Marketing
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Bán hàng
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Rèn luyện bản thân
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Đưa giá trị đến tay khách hàng
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút
  Tài chính doanh nghiệp
  Nhóm sản xuất Kinh Doanh 5 phút