banner
Vũ Ngọc Quyền
Quản Trị Viên PGroup
Giới thiệu
- Hiện đang là Quản trị viên Group Cộng đồng Kinh doanh PGroup. Hỗ trợ, cùng với các thành viên đang cùng nhau triển khai đồng bộ Hệ thống kênh Marketing Online với mô hình Kinh doanh hiệu quả và bài bản.
- Phát triển Kinh doanh tại Jews Academy - Tổ hợp nhà hàng, sự kiện
- Đã và đang trực tiếp phát triển hệ thống Kinh doanh Online bài bản.
- Tư vấn xây dựng Fanpage, xây dựng kênh Marketing Online cho nhiều Shop online: thời trang, du lịch... 
- Trải qua các vị trí Quản lý Kinh doanh, Trưởng nhóm Kinh doanh.....
 
Phương châm:
- Là Chia sẻ chứ không Dạy học, Quan điểm Kinh doanh cần xuất phát từ gốc rễ (chọn lựa sản phẩm phù hợp, nghiên cứu đối thủ, nghiên cứu khách hàng mục tiêu, thiết lập và tối ưu quảng cáo...). Xây dựng từ những điều cốt lõi, và từng bước chi tiết giúp bạn xây dựng Hệ thống Kinh doanh bài bản. 
Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Vũ Ngọc Quyền