banner
Văn Thượng Hỉ
Nhà đào tạo Marketing Online
  • 2
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
GV: Văn Thượng Hỉ - Văn Hỉ
Nhà đào tạo Marketing Online
Hơn 5 năm kiếm tiền online với Clickbank, tạo được thu nhập trên $1000 mỗi tháng
Có 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo, hơn 10 khóa học online với trên 200 học viên và
hơn 5 khóa học Offline được tổ chức ở 2 miền bắc nam
Người sáng lập ra cộng đồng Marketing Online kết nối anh em bắc nam
Người truyền cảm hứng và cho đi điên cuồng trên các video và livestream ...
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Văn Thượng Hỉ