banner
Từ Chí Thành
Tiến sĩ Ngôn ngữ học
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Từ Chí Thành, Nguyên quán Quảng Đông
Tốt nghiệp Tiến sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học và ngôn ngữ học ứng dụng tại trường Đại học Sư phạm Thượng Hải, Trung Quốc.
Có hơn 5 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trường đại học và gần 10 năm kinh nghiệm giảng dạy tại các trung tâm ngoại ngữ.
Đã có 7 công trình nghiên cứu khoa học được công bố trên các tạp chí chuyên ngành, hội thảo trong và ngoài nước.
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Từ Chí Thành