banner
Trương Thị Lan Anh
Giảng viên Tiếng Anh
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

8.0 Ielts speaking, có 2 năm kinh nghiệm giảng dạy Ielts speaking.

Cô đã giúp rất nhiều học viên đạt điểm cao trong kỳ thì Ielts, 97% học viên đạt trên 6.0 speaking. 

Ms Lan Anh hiện đang là Admin của Group Ielts speaking với hơn 17.000 thành viên.

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Trương Thị Lan Anh