banner
Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)
Giảng viên ngoại ngữ
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, Trường Đại học ngoại ngữ, Đại học quốc gia hà nội

Tốt nghiệp cử nhân ngành kinh tế đối ngoại, trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia hà nội

Có 4 năm kinh nghiệm hướng dẫn viên du lịch cho tổ chức ''Hanoi Free Tour Guides'' 

Có nhiều năm kinh nghiệm làm biên, phiên dịch tiếng Hàn cho các công ty và tập đoàn lớn của Hàn Quốc, tại Việt Nam cho đến nay.

Đã giảng dạy cho rất nhiều học viên học các khóa học về ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Hàn quốc

Admin, người sáng lập và đồng hành hỗ trợ hỏi đáp của '' Cộng Đồng Học Tiếng Hàn-한국어 '' với gần 100.000 thành viên đang học tiếng Hàn.

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)

Tự học Tiếng Hàn trong 3 tháng
Nguyễn Thị Trang (Trang Korean)