banner
Trần Thị Thu Hoài
Giới thiệu

Giảng viên Trần Thị Thu Hoài Là 1 Thạc sĩ chuyên ngành ngôn ngữ Anh với nhiều năm kinh nghiệm giảng dạy Tiếng Anh với những hệ đào tạo, chương trình đào tạo và mội trường làm việc đa dạng. Làm việc nhóm cũng như làm việc cá nhân hiệu quả. Chịu được áp lực trong công việc với tinh thần trách nhiệm cao. Luôn nhiệt tình, nhiệt huyết và truyền cảm hứng học cho học viên, giúp học viên đạt được mục tiêu mong muốn. Khả năng thuyết trình bằng Tiếng Anh tốt.

Các khóa học của giảng viên Trần Thị Thu Hoài