banner
Trần Mạnh Cường
Võ sư
Giới thiệu

Chủ nhiệm Võ đường Nam Cường

Phó chủ nhiệm bộ môn tự vệ chiến đâu Self Defence cung Hữu Nghị Việt Xô

Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Trần Mạnh Cường