banner
Trần Đắc Tốt
Giảng viên
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Giảng viên - Th.S Trần Đắc Tốt, có hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực CNTT, 05 năm trong lĩnh vực An toàn - Bảo mật mạng, 07 năm trong lĩnh vực giảng dạy chuyên môn.
- Đã từng đảm trách các công việc sau:
* Quản Trị Mạng
* Quản lý Phòng IT
* Phó giám đốc Hệ thống Aptech - Bình Dương
- Hiện là Giảng viên Khoa CNTT trường ĐH CNTP.TPHCM; Giảng viên thỉnh giảng của nhiều trường cao đẳng, đại học lớn.
- Một số thành tích đã đạt được:
* Giảng viên giỏi cấp thành phố năm 2012.
* Thành viên biên soạn và xây dựng nghề An Ninh Mạng cho bộ LĐTBXH.
- Một số chứng chỉ quốc tế về MCSA; MCSE; CCNSP; CCNSE.
- Website cá nhân: http://www.oktot.com/
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Trần Đắc Tốt