banner
Tạ Đức Hải
Giảng viên
  • 0
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Giảng viên trường Học viện Kĩ thuật quân sự
Hiện anh đang công tác giảng dạy tại Học viện KTQS
Founder của website: matlabthayhai.info
Kinh nghiệm hơn 7 năm làm việc và ứng dụng phần mềm Matlab
Có hơn 40 video hướng dẫn lập trình được sự ủng hộ của hàng nghìn người xem.
Chủ nhân của 05 khóa học online trực tiếp hỗ trợ các bạn học viên tại Việt Nam cũng như đang học tập tại nước ngoài.
Đào tạo hàng trăm các bạn học viên online

 

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Tạ Đức Hải