banner
Sam Trần
Giảng viên
Giới thiệu

✓ Chuyên biệt về dạy ngữ pháp cho học viên mất gốc ✓ Chuyên viên phát triển nội dung và sản phẩm tại Elight Education ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Tiboo, NINO TOEIC

Các khóa học của giảng viên Sam Trần