banner
Phạm Văn Lương
Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng
  • 3
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Phạm Văn Lương hay còn có biệt hiệu là Lương Trainer.
Hiện là Thạc sỹ - Kỹ sư xây dựng.
Giám đốc công ty cổ phần kiến trúc Kisato. Là chủ của hàng chục website liên quan tới lĩnh vực đào tạo xây dựng với số lượng người theo dõi gần 30.000 người
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Phạm Văn Lương