banner
Phạm Thuần
Chuyên gia
Giới thiệu
Top Rated Seller Ebay - Người Bán Hàng Xuất Sắc 
Kinh nghiệm support kiếm tiền Dropshipping trên eBay cho hơn 300 học viên >> nhận được rất nhiều phản hồi tốt về sự tâm huyết, nhiệt tình và kiến thức sâu.
Giáo viên Tiếng Anh - dày dặn kinh nghiệm làm việc trên thị trường quốc tế eBay và Paypal.
Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Phạm Thuần