banner
Nguyễn Tùng Sơn
Giảng viên
Giới thiệu
4 năm kinh nghiệm kinh doanh trên môi trường Internet, và Kiếm tiền online trên điện thoại SmartPhone, Youtube, Affiliate,..
Giám đốc công ty Tổ Chức Sự Kiện Hoàng Kim đã 4 năm kinh nghiệm
Là nhà sáng lập công ty Son Môi NYD... 
Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Tùng Sơn