banner
Nguyễn Thị Bích Ngọc
HLV Yoga
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

HLV Nguyễn Thị Bích Ngọc, là HLV Yoga của CLB Yoga Hà Nội thuộc TT Unessco Phát triển Nhân văn từ năm 2011 đến nay. Đạt chứng chỉ HLV Yoga quốc tế của tổ chức YOGA ALLIANCE INTERNATIONAL - Mỹ.

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thị Bích Ngọc