banner
Nguyễn Thành Trung
Giảng viên - Chuyên gia về Microsoft
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Giảng viên được chứng nhận của Microsoft (Microsoft Certified Trainer).
Đại sứ giáo viên của Microsoft (Microsoft Teacher Ambassador)
Microsoft Innovative Educator Expert - Master Trainer
Đã từng giảng dạy cho nhiều công ty lớn của Việt Nam và nước ngoài

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thành Trung