banner
Nguyễn Thái Duy
Giảng viên
  • 3
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Người sáng lập Vườn Ươm Doanh Nhân BE TRAINING từ năm 2009.
07 năm qua ươm tạo ra hơn 1000 doanh nghiệp từng bước kinh doanh tốt
Có 22 năm kinh nghiệm trên con đường kinh doanh làm chủ doanh nghiệp
Hiện là chủ tịch hội đồng quản trị và sáng lập của 04 công ty về đào tạo, 
về phần mềm, 2 về dược phẩm đông y
Cùng tổ chức phi chính phủ SJ chia sẻ khởi nghiệp cho bạn trẻ các
 quốc gia Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha và Philippines năm 2014
Cùng tổ chức phi chính phủ Spark chia sẻ ươm tạo doanh nghiệp tại HCM
Trưởng đoàn giúp các doanh nghiệp khảo sát và xúc tiến thương mại tại các
 quốc gia Myanmar, Maxcova, Lào và Singapore.
Từ năm 2011 đến nay là trưởng đoàn doanh nhân du học ngắn ngày tại Singapore
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Thái Duy