banner
Nguyễn Mạnh Hà
Giảng viên làm phim hoạt hình 3D
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
5 Năm kinh nghiệm làm 3D mô phỏng và các hệ thống thực tại ảo
4 Năm làm 3D game, hoạt hình
Anh đã có nhiều năm mở lớp đào tạo online. Hỗ trợ cộng đồng người sử dụng Blender tại Việt Nam
Hiện tại, anh đang giảng dạy trực tiếp tại các công ty kiến trúc, làm phim hoạt hình
 
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Mạnh Hà