banner
Nguyễn Duy Anh
Chuyên gia
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Nguyễn Duy Anh - Chuyên gia huấn luyện phát triển cá nhân và Phát triển kinh doanh. 
Giám đốc KD công ty TNHH Kim Thế Kỷ (Forex).
Chuyên gia tư vấn hơn 100 doanh nghiệp SME tăng doanh thu từ 30%-400% trong 2 năm qua. 
Tác giả các đầu sách điện tử: 7 Sai lầm chí tử của dân Sale, Trở thành chiến binh Sale trong 90 ngày.
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Nguyễn Duy Anh