banner
Master Trần
Founder của Acamotion
  • 10
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Giảng viên Trần Đình Dần (Master Trần) - Founder của Acamotion - nơi chia sẻ kiến thức đồ họa truyền thông.

Chuyên gia Internet Marketing với hơn 3 năm kinh nghiệm hậu kỳ trong ngành đồ họa chuyển động, phim kỹ xảo.

Giới thiệu