banner
Kevin Nguyen
Nhà đào tạo Forex
Giới thiệu
Trưởng nhóm đào tạo và Trưởng nhóm Tư vấn chiến lược của Quỹ đầu tư Forex VietNam Capital
Hơn 10 năm kinh nghiệm giao dịch trong thị trường ngoại hối
Trên 5 năm kinh nghiệm giảng dạy kinh doanh ngoại hối
Có nhiều học viên làm công tác giảng dạy sau khi hoàn thành khóa học
Có nhiều học viên giao dịch tốt với kết quả từ 30% - 150%/ tháng
Có nhiều học viên trong nước và nước ngoài theo học
Có học viên là chủ tịch Trương Minh Châu - Chủ tịch CLB Tỷ Phú Tp HCM
Video giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Kevin Nguyen