banner
Dương Minh Hà
Giảng viên
Giới thiệu

✓ 7+ năm kinh nghiệm giảng dạy tiếng Anh ✓ Chứng chỉ TESOL | IELTS 7.5 ✓ Giảng viên tiếng Anh tại nhiều thương hiệu lớn như Elight, Jaxtina ✓ Đại diện thanh niên Việt Nam là thành viên trực thuộc Hội Kế Hoạch Hoá Gia Đình Quốc Tế - IPPF ✓ Trợ lý điều phối dự án Thriive Hoa Kỳ tại Hà Nội ✓ Thực tập giảng dạy tiếng Anh tại Ấn Độ

Các khóa học của giảng viên Dương Minh Hà