banner
Dương Lệ Xuân
Giảng viên thiết kế
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong nghề thiết kế ngay từ khi làm Part time từ thời kỳ sinh viên đại học năm thứ nhất.

Trải qua nhiều vị trí như Designer, Sales and Marketing, tổ chức sự kiện, trợ lý CEO...

Quan điểm: "Kiến thức phụ thuộc nhiều vào kinh nghiệm thực tế chứ không chỉ "Đóng băng" trong phạm vi lý thuyết đã học.

Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Dương Lệ Xuân