banner
Diễn viên - MC Trúc Thy
  • 1
    Khóa học
  • 0
    Học viên
  • 0
    Đánh giá
Giới thiệu
Biên tập viên, diễn giả – giám đốc truyền thông
 
Kiêm đạo diễn, biên đạo múa, MC, diễn viên Trúc Thy
 
Tổng giám đốc Công ty Ngôi Nhà Tuổi Thơ
Giới thiệu

Các khóa học của giảng viên Diễn viên - MC Trúc Thy